Hoppa till huvudinnehåll

Global Engineering3

Global Engineering3 (GE3) är ett nätverk som ger LTH-studenter möjlighet att söka utbyte vid flera olika universitet världen över. I nätverket ingår toppuniversitet i över 20 länder, däribland universitet som New York University, University of New South Wales, KAIST, med mera.

Hit kan du åka genom GE3

Läs mer på GE3:s hemsida om vilka universitet som är med i nätverket och vad du kan plugga där.

Hur går ansökan till GE3-nätverket till?

Processen innebär totalt tre ansökningar; en i LTH:s ansökningsomgång under hösten, en till GE3-nätverket i januari och slutligen en ansökan till det universitet du tilldelats av GE3-nätverket, vilket sker under våren beroende på universitetets deadline.

Läs nedan för mer information om ansökningsprocessen till GE3:

  1. Välj GE3 som ett sökalternativ i LTH:s ansökan och gör en studieplan för det universitet du helst vill till inom nätverket. Väljer du GE3 som förstahandsval i LTH:s ansökan ska ditt Statement of purpose vara riktat till ditt önskade GE3-universitet.
  2. Blir du nominerad till GE3-nätverket av LTH och det eller de universitet du önskar söka till kräver ett TOEFL eller IELTS-test ska du omgående boka tid för detta. Söker du till amerikanska universitet är TOEFL eller IELTS obligatoriskt. Testresultatet ska laddas upp i GE3-portalen senast 1 mars, se nedan.
  3. Ansökan till GE3 öppnar i mitten av januari och deadline är 1 mars. Resultat från TOEFL/IELTS kan ta upp till tre veckor och måste vara klart till 1 mars. Vissa GE3-universitet kräver även rekommendationsbrev och finansieringsintyg (bank eller CSN), se fullständiga detaljer om ansökan på GE3s hemsida.
  4. Ca 6 veckor efter deadline får du besked av GE3-koordinatorn vilket universitet du tilldelats och om du kan gå vidare och söka till det universitetet.
  5. Ansök till ditt tilldelade universitet enligt de instruktioner som ges av universitetet.
  6. Slutgiltigt antagningsbesked ges av mottagande universitet.

Ansökningsprocess utbytesstudier

Sidansvarig: outgoing@lth.lu.se | 2020-12-14