Hoppa till huvudinnehåll

Global Engineering3

Global Engineering3 (GE3) är ett nätverk som ger LTH-studenter möjlighet att söka utbyte vid flera olika universitet världen över. I nätverket ingår toppuniversitet i över 20 länder, däribland universitet som New York University, University of New South Wales, KAIST, med mera.

Hit kan du åka genom GE3

Läs mer på GE3:s hemsida om vilka universitet som är med i nätverket och vad du kan plugga där.

Hur går ansökan till GE3-nätverket till?

Processen innebär totalt tre ansökningar; en i LTH:s ansökningsomgång under hösten, en till GE3-nätverket i januari och slutligen en ansökan till det universitet du tilldelats av GE3-nätverket, vilket sker under våren beroende på universitetets deadline.

Läs nedan för mer information om ansökningsprocessen till GE3:

  1. LTH:s ansökningsomgång: Välj GE3 som ett sökalternativ i LTH:s ansökan och gör en studieplan för det universitet du helst vill till inom nätverket. Väljer du GE3 som förstahandsval i LTH:s ansökan ska ditt "Statement of Purpose" vara riktat till ditt önskade GE3-universitet.
  2. TOEFL/ IELTS obligatorisk: Blir du nominerad till GE3-nätverket av LTH och det eller de universitet du önskar söka till kräver ett TOEFL eller IELTS-test ska du omgående boka tid för detta. Söker du till amerikanska universitet är TOEFL eller IELTS obligatoriskt. Testresultatet ska laddas upp i GE3-portalen senast 1 mars om du är nominerad till en utbytesplats under höstterminen. Blir du nominerad för utbyte under vårterminen är deadline 15 september.
  3. Ansökan till GE3: Ansökan öppnar i mitten av januari och deadline är 1 mars för utbyte under höstterminen (15 september för utbyte under vårterminen). Resultat från TOEFL/IELTS kan ta upp till tre veckor och måste vara klart till ansökningsdeadline. Vissa GE3-universitet kräver även rekommendationsbrev och finansieringsintyg (bank eller CSN). Se fullständiga detaljer om ansökan på GE3s hemsida.
  4. Möte med GE3 koordinator på LTH: Studenter som nominerats till GE3-nätverket av LTH kommer att bjudas in till ett informationsmöte under ansökningsperioden. 
  5.  GE3 antagningsbesked: Ca 6 veckor efter deadline får du besked av GE3-koordinatorn vilket universitet du tilldelats och om du kan gå vidare och söka till det universitetet.
  6. Ansökan till värduniversitet: Ansök till ditt tilldelade universitet enligt de instruktioner som ges av universitetet.
  7. Slutgiltigt antagningsbesked ges av mottagande universitet.

Ansökningsprocess utbytesstudier

Ansökningsprocess 
Sidansvarig: outgoing@lth.lu.se | 2023-09-27