Hoppa till huvudinnehåll

SI-ledare

SI (Supplemental instruction) vid LTH erbjuds i de första kurserna på ett program, till exempel i ämnen som matematik, kemi eller mekanik. Under ett SI-möte arbetar studenterna tillsammans i grupp för att finna lösningar till frågeställningar som har uppkommit under en föreläsning. SI-pass leds av en "äldre" student/SI-ledare som själv har gått och tenterat kursen med goda resultat. SI-ledaren är utbildad och tränad i gruppdynamik, individuella inlärningsstilar, studie- och frågeteknik.

SI-pass varar 2 timmar och erbjuds varje vecka under en läsperiod, en eller flera läsperioder beroende på vilket program man går. Det är frivilligt att gå dit och många tar möjligheten för att förbättra sina kunskaper, träffa sina studiekamrater eller få svar på alla de frågor man har när man startar en ny utbildning eller kurs. Information om tid och plats för SI-möten finns i det ordinarie schemat.

SI handlar bland annat om att

 • Skapa studiegemenskap
 • Förbättra inlärningsförmågan
 • Träna kritiskt tänkande och problemlösning
 • Förbereda och motivera för vidare studier
 • Motverka avhopp

SI finns i följande kurser

 • Endimensionell analys (B, BME, BR, D, E, I, K, L, M/MD, N, R, V, W)
 • Linjär algebra (C, F, I, M/MD, Pi)
 • Flerdimensionell analys (F, I, Pi)
 • Allmän och organisk kemi (BME)
 • Allmän, oorganisk och organisk kemi (N)
 • Arkitektur och bärverk (A)
 • Byggnadsmekanik (KID)
 • Matematisk analys (IBYA, IBYJ, IBYV, IDA, IEA) på campus HBG
 • Fysik 1 och 2 på Tekniskt basår

Ansökan

Ansökan och tillsättning av SI-ledarpositioner sker under vårterminen. För att bli SI-ledare krävs att du blivit rekommenderad av en SI-ledare/lärare i samband med att du själv deltog i SI-pass. Rekommenderade studenter får under början av vårterminen en förfrågan om de vill söka till att bli SI-ledare. Sökande studenter väljs ut för intervju baserat på ifylld ansökan samt studiemeriter. Efter intervjuer tillsätts lediga SI-ledartjänster.

Frågor om ansökningsförfarandet och tillsättningen kan ställas till Ida Åström
E-post: ida.astrom@lth.lu.se

Minimikrav för att bli SI-ledare vid LTH

 • Genomfört kursen du skall vara SI-ledare i
 • Fått minst betyget 3 på kursen
 • Ligger i fas i dina studier
 • Blivit rekommenderad av en SI-ledare/lärare
 • Goda kommunikations- och sociala förmågor

Information om hur du blir en SI-deltagare på LTH

SI-ledaren erhåller arvode för sitt arbete. Efter att ha slutfört din tjänstgöring som SI-ledare erhåller du ett intyg som kan användas i meritförteckning samt i jobbansökningar.

Vill du ha hjälp av en SI-ledare?

Information om hur du kan få hjälp med dina studier av en SI-ledare.

Sidansvarig: ida.astrom@lth.lu.se | 2020-12-14