Hoppa till huvudinnehåll

Praktik i näringslivet

Praktik ger dig få praktisk erfarenhet och kontakt med framtida arbetsmarknad. Har du frågor och funderingar kring praktik är du välkommen att kontakta LTH:s studie-och karriärvägledning.

Kontaktuppgifter till studie-och karriärvägledare

Ingenjörsinriktad yrkespraktik

Genom kursen Ingenjörsinriktad yrkespraktik har du som civilingenjörs- eller brandingenjörsstudent möjlighet att utveckla dina kunskaper och kompetenser med en praktikplats på ett företag eller organisation.

Ingenjörsinriktad yrkespraktik

Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning

På den femåriga arkitektutbildningen är det möjligt att efter det tredje året genomföra kursen AAHF40 - Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning, 30 hp (en termin), uppdelad på delproven praktik 24 hp och uppsatsdel 6 hp.

Kursen är valfri och genomförs efter det tredje året, men innan examensarbetet påbörjas. Praktikdelen kan göras som avlönat arbete eller finansieras av stipendier eller studiemedel.

Kursen tillhandahålls av institutionen för arkitektur och bygg miljö.

Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning (Institutionen för arkitektur och byggd miljö)

AFU inom byggteknik

För högskoleingenjörsprogrammen i byggteknik ingår det arbetsplatsförlagd utbildning (AFU) som löper som en röd tråd genom utbildningen. AFU finns som ett delmoment i vissa kurser för att varva det teoretiska med det praktiska och få en  inblick i arbetslivet. Det ingår även en praktikkurs. 

AFU och praktikkursen (LTH vid Campus HBG:s webbsida)

Företagsförlagd praktik

Företagsförlagd praktik, 7,5 hp, är en kurs som ger studenten fyra veckors praktisk erfarenhet genom att delta i det dagliga arbetet på en byggretalterad arbetsplats. 

Kursen som är valfri, kan sökas av studenter på högskoleingenjörsutbildningarna byggteknik med arkitektur och byggteknik - väg-/trafikteknik åk 3.


Övriga praktikmöjligheter – på egen hand

MyCareer

Som student har du möjlighet att skapa en personlig profil och anpassa din jobbsökning utifrån studieinriktning, kompetenser och önskemål om jobb. Genom att registrera dig får du tillgång till jobb, ex-jobb, praktik- och traineeplatser i Sverige och internationellt. Du kan exponera dig själv mot framtidiga arbetsgivare med din personliga kompetensprofil och prenumerera på annonser från flera hundra olika företag i Sverige och utlandet och därmed vara uppdaterad om relevanta jobb som passar just dig.

MyCareer (MyCareer portalen vid Lunds universitet)

Praktik utomlands

Att praktisera utomlands ger dig både erfarenhet från arbetslivet och den internationella arbetsmarknaden. Det finns stora möjligheter att hitta spännande praktikplatser runt om i Europa. Läs mer under internationella möjligheter och kontakta internationella avdelningen om du har några frågor.

Praktik utomlands

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2022-10-14