Hoppa till huvudinnehåll

LTH:s studentdatorer

För att kunna logga in på LTH:s studentdatorer krävs:

  • ditt studentkonto
  • ditt LU-kort
  • att du är registrerad som student på ett av LTH:s program, eller att du är registrerad på en enskild kurs som ansvarig lärare rapporterat in till DDG

Det går inte att byta lösenord direkt på datorerna, utan bytet sker via passport.lu.se. Kontot finns kvar så länge man är aktiv som student. Efter två terminers inaktivitet enligt Ladok får studenten en avisering om att Student-kontot (LU-kontot) ska stängas. 

Hemkatalog och gemensamma kataloger

När du är inloggad på en studentdator har du tillgång till dessa kataloger som alla ligger på en central server och alltså nås från alla datorer.

  • H:\ Din hemkatalog. Utrymme för dina egna filer. Dessa filer skyddas med backup.
  • S:\ "Shared". Här hittar du bland annat mappen "Courses" som innehåller material för olika kurser.
  • T:\ "Temporary". Här hittar du gemensamma mappar som alla studenter och lärare kan jobba i samtidigt. Observera att allt material här rensas bort regelbundet!

Programvaror på LTH:s studentdatorer

Alla LTH-studenter kan logga in på alla datorer men vilka programvaror som finns installerade på datorerna beror på den undervisning som bedrivs i respektive hus.

Programvara

Datorsalar på LTH campus i Lund

Sidansvarig: servicedesk@lu.se | 2020-11-11