Karriärvägledning

Redan när du påbörjar dina studier har du tagit ditt första steg mot framtida karriär och arbetsliv. LTH:s Studie- och karriärvägledning erbjuder individuell karriärvägledning, workshops samt seminarier som förbereder dig för arbetslivet.

Du kan även ta del av Lunds universitets utbud, prenumerera på nyhetsbrev och få hjälp med att starta projekt eller företag via VentureLab.

Arbetslivssamverkan – stöd, jobb och praktik (Lunds universitets webbsida) 

Workshop - Ditt nästa steg

Varje termin erbjuds studenter i årskurs fyra och fem workshops med karriärcoachning. Efter genomförda workshops ska du kunna konkretisera vem du är, vad du vill göra och var du vill göra det, föreställa dig dina drömmar, se framtida möjligheter, våga ta chanser och planera framåt.

Målgrupp: åk. 4 och 5
Datum: varje höst/vår
Undervisningsspråk: svenska

Syftet med workshopen är att skapa självreflektion och nya insikter om karriär. Att utveckla förståelsen för vem du är, vad du vill göra och var du vill göra det du är riktigt bra på och får utvecklas.

Befintlig text ersätts med Efter genomgången workshop ska du ha en handlingsplan och en linkedinprofil. Du ska även kunna sätta ord på Vem du är, vad du vill göra och var du vill göra det.

Varje pass ska ge verktyg för vidare reflektion. Workshopen kräver ett engagemang av deltagarna. Ju mer du ger desto mer får du tillbaka. Pass 2 och 3 bygger på att hemuppgifterna är gjorda.

Pass 1: Vem är jag?

Innehåller olika övningar, intervjuer i par, coachning samt individuell reflektion. En hemuppgift ska göras till pass 2.

Pass 2: Återkoppling på hemuppgiften.

Vad vill jag erbjuda samt Var vill jag erbjuda det utforskas genom olika övningar, intervjuer i par, coachning samt individuell reflektion. En hemuppgift ska göras till pass 3.

Pass 3: Återkoppling på hemuppgiften.

Därefter ges en kortfattad teoretisk bakgrund till beslutsfattande och en definition av handlingsplan för att utifrån det skapa en egen plan framåt. Vad blir ditt nästa steg?

Anmälan är bindande och görs via länk som skickas ut via mail till samtliga studenter i årskurs fyra och fem. För att alla studenter i workshopen ska få ut så mycket som möjligt är deltagande i samtliga pass obligatoriskt.

10 deltagare är maximum.

Under workshopens gång är samtliga deltagare välkomna att boka in enskilda möten med en studie- och karriärvägledare för frågor eller stöd.

Kontaktuppgifter till studie-och karriärvägledare

Arbetsmarknadsdagar

Arbetsmarknadsdagar är en möjlighet för dig som student att komma i kontakt med potentiella framtida arbetsgivare. Inför ditt besök på mässan erbjuder Studie- och karriärvägledningen tips och vägledning och vi finns även tillgängliga under mässdagarna. Varje år erbjuder vi även en föreläsning om hur du på bästa sätt pitchar dig själv.

ARKAD vid LTH

ARKAD är södra Sveriges största arbetsmarknadsmässa som anordnas av Teknologkåren varje år. Under två dagar i november besöker ungefär 200 företag och organisationer LTH för att få träffa studenter som utbildar sig här. Mässan är ett utmärkt tillfälle att knyta värdefulla kontakter i arbetslivet, diskutera intressanta examensarbete/sommarjobb/traineetjänster, samt få en glimt av vad framtiden som ingenjör/arkitekt/industridesigner har att erbjuda. I anslutning till mässan arrangeras det ett flertal spännande event, så som föreläsningar med inbjudna talare och besök på företag.

Arbetsmarknadsdagar vid Lunds universitet

Fakultetskårerna vid Lunds universitet arrangerar olika arbetsmarknadsdagar året runt.

Arbetsmarknadsdagar vid Lunds universitet (Lunds universitets webbsida)

Karriärstöd vid campus HBG

Studerar du högskoleingenjörsprogram i HBG kan du få karriärcoachning, hjälp med CV-granskning, delta i workshops med mera. 

Information om karriärstöd (Campus HBG:s webbsida) 

Studie- och karriärhandbok

Min studie- och karriärhandbok har två syften - dels att du ska komma igång med dina studier på ett bra sätt, dels att du när du tar ut din examen kan marknadsföra din kompetens till presumtiva arbetsgivare.

Tips inför din framtida karriär

MyCareer

Genom att registrera dig på MyCareer får du tillgång till jobb, ex-jobb, praktik- och traineeplatser i Sverige och internationellt. Du kan exponera dig själv mot framtidiga arbetsgivare med din personliga kompetensprofil och prenumerera på annonser från olika företag i Sverige och utlandet och därmed vara uppdaterad om relevanta jobb som passar just dig.

Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2021-05-12