Kursregistrering

På LTH:s programkurser gäller självregistrering. Det är viktigt att du registrerar dig för att kunna få betyg på kurser, komma åt resurser som lärplattformar, fortsätta ha tillgång till inloggningar på LU/LTH och inte minst för att få studiemedel från CSN. Du registrerar dig varje läsperiod på de kurser du avser studera. För kurser som fortlöper efter nyår krävs en ny registrering (för delen efter nyår). Registreringen görs i Ladok för studenter.

Ladok för studenter

Upprop

På enskilda kurser kan institutionen kräva att man närvarar på uppropet. De ska ha informerat om detta i förväg. Om man inte kommer på uppropet eller har meddelat i förväg att man inte kan närvara, har man förbrukat sin plats.

Öppettider kursregistrering

Läs­periodRegistrering
öppnar
Registrering
stänger
Sen kurs­anmälan
stänger
Läs­period
börjar
Läs­period
slutar
lp 1, 2021/222021-08-242021-09-102021-09-06*2021-08-302021-10-22
lp 2, 2021/222021-10-252021-11-122021-11-08*2021-11-012022-01-15
lp 3, 2021/222022-01-102022-01-282022-01-24*2022-01-172022-03-19
lp 4, 2021/222022-03-142022-04-012022-03-28*2022-03-212022-06-04

* Enstaka kurser kan stängas tidigare

OBS! Registreringen i lp 1 för kurser som går i Helsingborg för högskoleingenjörer och basået (dvs ej masterprogrammet i energi- och miljöeffektiva byggnader) öppnar 2 dagar efter angivet datum i tabellen ovan.

Övrig information

Om du registrerat dig på en kurs, men inte längre avser studera den, kan du göra av brott på kursen i Ladok för studenter.

Om du gör avbrottet inom 3 veckor efter att kursen har börjat räknas det som tidigt avbrott. Det innebär att du kan anmäla dig till kursen på nytt nästa gång kursen går. Om du gör avbrottet senare än 3 veckor efter att den startat och du kommande läsår vill läsa kursen får du kontakta utbildningsadministratören på institutionen som ger kursen för borttagning av avbrottet och omregistrering på kursen.

Om du vill läsa om en kurs som du inte blivit godkänd på ska du bli omregistrerad på den. Det gäller om du följer kursen men inte om du enbart pluggar för att skriva tentamen igen.

Maila till utbildningsadministratören på institutionen/avdelningen som ger kursen och be om att bli omregistrerad. På grundkurserna i matematik kan man omregistrera sig själv i Ladok, samtidigt som den vanliga registreringen är öppen.

Om du blir stoppad från registrering, men anser att du uppfyller behörighetskraven, kontakta utbildningsadministratören på institutionen/avdelningen som ger kursen. Ange tydligt hur du uppfyller kraven (t.ex. genom att du läst motsvarande innehåll som de kurser som är förkunskapskrav, men inte exakt de kurskoderna.
 
Om du inte uppfyller kraven finns möjlighet att ansöka om dispens, läs mer på sidan om kursanmälan.

Registrera dig på en kurs

Sidansvarig: kursval@lth.lu.se | 2020-11-25