Hoppa till huvudinnehåll

Gemensamma kurser

Syftet med LTH gemensamma kurser är att kunna erbjuda ett anpassat, huvudsakligen icke tekniskt, breddande kursutbud. Nedan gemensamma kurser ingår i utbudet för civilingenjörs-, arkitekt- och brandingenjörsutbildningarna vid LTH.

Samtliga kurser får läsas från och med termin 1 under förutsättning att de särskilda förkunskapskraven är styrkta. Programledningarna fastställer den årskurs som de rekommenderar studenterna att läsa respektive kurs.

Observera att GEM-kurser är externt valfria kurser och maximalt 15 hp får ingå i examen.

Ansökan

Ansökan till Gemensamma kurser (GEM) sker via www.antagning.se. Tänk på att du måste logga in på antagning.se med ditt student-id från Lunds universitet för att komma åt dessa kurser. Sista ansökningsdag inför höstterminen är 15 april och inför vårterminen 15 oktober.

Kurser med lediga platser, kommer även att öppna för sen ansökan. Sena ansökningar behandlas efter det andra urvalet. Plats tilldelas endast av Antagningsservice eller LTH:s utbildningsavdelning. Det är inte tillåtet att följa undervisningen under innan du blivit antagen.

Urval

Urval till kurserna sker efter antalet högskolepoäng som du har kvar till examen inom ditt nuvarande program. Meriter som du vill tillgodoräkna dig i urvalet ska vara registrerade i Ladok senast vid ansökningstidens utgång.

Om du har meriter som inte syns i Ladok (exempelvis på grund av att du bytt program eller studieort) ska du, i god tid före ansökningstidens slut, ansöka om tillgodoräknande. Det är viktigt att du kontrollerar att samtliga meriter finns på dina sidor på antagning.se.

Du kan bli antagen till högst 15 högskolepoäng Gemensamma kurser per termin.

Kursutbud

KurskodPoäng Namn 

GEMA01  

7.5Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs 
GEMA20  7.5Engelska för tekniker 
GEMA25  7.5Tyska för tekniker 
GEMA66  15Kinesiska för tekniker 
GEMA70  15Japanska för tekniker 

Ansök på antagning.se

Sidansvarig: antagningen@lth.lu.se | 2024-03-08