Kurs- och programinformation

Varje utbildning har en utbildningsplan och en läro-och timplan som beskriver programmets innehåll. Nedan hittar du dessa uppdelat per program i bokstavsordning.

Beskrivning

Utbildningsplanen beskriver utbildningens syfte och mål, utformning, examenskrav med mera.

Läro- och timplanen visar vilka kurser som ingår i programmet (valfria/obligatoriska kurser, specialisering och examensarbete) samt i vilken årskurs och läsperiod. I läro- och timplanen finns länkar till kursplaner där innehållet i respektive kurs beskrivs.

Kursplaner samt läro- och timplan med ingångar per läsår eller årskull finns på Kurswebben LTH.

Kurswebben LTH 

Utbildningar i Lund (ej master)

Utbildningar i Helsingborg

Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed

Gemensamma föreskrifter för LTH:s program

Masterutbildningar

Utbildningsplaner, läro-timplaner och syllabus för masterutbildningar vid LTH.

Sidansvarig:  | 2020-11-25