Bibliotek

På LTH:s bibliotek kan du låna böcker, få läs- och skrivstöd, få undervisning i informationssökning, boka en bibliotekarie för att få stöd och hjälp, med mera.

Information om LTH:s bibliotek (LTH:s biblioteks webbsida)

LTH:s bibliotek i Lund

  • Biblioteket för arkitektur och design
  • E-husets bibliotek
  • Studiecentrums bibliotek
  • V-husets bibliotek 

Information och öppettider (LTH:s biblioteks webbsida)

LTH:s bibliotek i Helsingborg

Campus HBG har ett bibliotek som tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Information om Campus HBG:s bibliotek (Campus HBG:s webbsida)

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2021-02-10