Fjärråtkomst och VPN

Arbeta hemifrån på LTH:s studentdatorer

Uppdatering 2021-10-26: På grund av att all undervisning skall vara på plats från 1 november så kommer vi att plocka bort nästan alla datorer från fjärrsystemet den 28 oktober. Ett fåtal datorer kommer för tillfället fortfarande att köra via fjärrinloggning. Vilka programvararor dessa datore kommer att ha installerade är under utredning. Dock kommer de inte att ha Adobes programsvit som det ser ut nu.

På grund av Covid-19 så kan du arbeta på vissa datorsalsdatorer på distans (fjärråtkomst). Du kan ansluta oberoende av vilket operativsystem du jobbar från.

Så loggar du in:

 1. Starta en webbrowser (ex. Edge, Safari, Opera, Chrome)
 2. Gå till webbadressen: remote.student.lth.se
 3. Logga in med ditt student-id
 4. När du är inloggad kan du välja mellan olika hus. Klicka på + tecknet vid det hus där ni normalt skulle ha labben. Alternativt väljer du den grupp er lärare har instruerat er att använda.
 5. Klicka på en av datorerna som är lediga (inte grå).
 6. Om det av någon anledning inte fungerar med den datorn. Backa ur, eventuellt klicka på "Home", och välj sedan en annan dator.
 7. Du loggas nu in på datorn och kan jobba som om du satt i salen. Vissa tangentkommandon kanske inte fungerar som vanligt.
 8. Du kan öppna och stänga en meny i systemet (Guacamole) genom att trycka tangentkombinationen ctrl-alt-shift
 9. Glöm inte att logga ut när du är klar (Startmenyn > change account settings > sign out)

VPN

VPN är en teknik som ger dig möjlighet att vara inloggad på universitetets datanätverk oavsett var i världen du befinner dig. Du kan alltså få tillgång till tjänster på Lunds universitets nätverk trots att du använder en annan operatör.  

Information om VPN (Lunds universitets webbsida)

Windows Filesharing system

Du kan ansluta till din hem-mapp i STUDENT-domänen via Windows Filesharing system (SMB). Med den här metoden kan du ansluta till och arbeta direkt i din hemmapp.

Du kan också ansluta till de vanliga servermapparna (Dela och Temp).

Om du inte ansluter från en dator inom Lunds universitet måste du skapa en VPN-anslutning först! Du hittar VPN-instruktionerna här ovan. Om du är ansluten här vid Lunds universitet (t.ex. med Eduroam) behöver du inte skapa en VPN-anslutning.

För att ansluta till din hemmapp

 1. Öppna utforskaren
 2. Högerklicka "Den här datorn" och välj "Anslut nätverksenhet...".
 3. Kryssa i "Anslut med andra autentiseringsuppgifter"
 4. I rutan "Mapp" anger du en av vägarna nedan, beroende på vilket hus du startade dina studier i:
  -  V, KC, A, IKDC, M:           
  \\stu.net.lth.se\"yourlogonID"
  -  E-huset, Fysicum, Mattehuset:     
  \\puma.student.lth.se\"yourlogonID" eller
  \\tiger.student.lth.se
 5. Klicka på "Slutför"
 6. I rutan "Användarnamn": skriv in
  student\"yourlogonID"
 7. Ange ditt lösenord.
 8. Klicka på "OK"
 9. Klicka på "Slutför"


För att ansluta till de gemensamma mapparna

 1. Öppna utforskaren
 2. Högerklicka "Den här datorn" och välj "Anslut nätverksenhet...".
 3. Kryssa i "Anslut med andra autentiseringsuppgifter"
 4. I rutan "Mapp" anger du en av vägarna nedan, beroende på vilket hus du startade dina studier i:
  -  För temp-mappen           
  \\stu.net.lth.se\temp
  -  För tex Course materials
  \\stu.net.lth.se\shared
 5. Klicka på "Slutför"
 6. I rutan "Användarnamn": skriv in
  student\"yourlogonID"
 7. Ange ditt lösenord.
 8. Klicka på "OK"
 9. Klicka på "Slutför"

Nu ska du se en ny "bokstav" i Utforskaren för varje mapp du har anslutit till.

Om du inte ansluter från en dator inom Lunds universitet måste du skapa en VPN-anslutning. Om du är ansluten via Lunds universitet (t.ex. med Eduroam) behöver du inte skapa en VPN-anslutning.

Först startar du Finder. 
Klicka på menyn "Gå" och välj "Anslut till server".
Använd sedan de serveradresser som anges nedan.

Hemmapp:

 • V, KC, A, IKDC och M:
  smb://student;"yourloginID"@stu.net.lth.se/"yourloginID"
 • E-huset, Fysicum, Mattehuset:
  smb://student;"yourloginID"@puma.student.lth.se/"yourloginID" eller
  smb://student;"yourloginID"@tiger.student.lth.se/"yourloginID"

De gemensamma mapparna:

 • smb://student;"yourloginID"@stu.net.lth.se/shared
 • smb://student;"yourloginID"@stu.net.lth.se/temp

Obs! Använd snedstreck "/" istället för bakåtsnedstreck "\" när du ansluter från en Mac!

Sidansvarig: support@lth.lu.se | 2020-11-11