Hoppa till huvudinnehåll

Stipendier och stiftelser

Stipendier tillhandahålls huvudsakligen av respektive program.

Campus Vänner är en brobyggare mellan studenter och näringsliv. Du hittar mer information om stipendier och jobberbjudanden på deras hemsida.

Campus vänners webbsida

Fonden delar varje år ut resestipendier till arkitektstudenter för att studera arkitektur och stadsbyggnad utanför Sverige. Efter resan ska stipendiaten berätta om sina upplevelser genom att skriva en rapport som presenteras på arkitekt.se.

Ernst Hawermans stipendiefond (Sveriges arkitekters webbsida)

Jordbrukstekniska föreningen (JTF) tilldelar ett stipendium på 30 000 kronor för bästa examensarbete inom teknik för lantbruk, livsmedelsproduktion och livsmedelsindustri. Det tilldelas en uppsats på magister- eller mastersnivå vid en svensk högskola eller ett svenskt universitet.

Särskild vikt läggs vid uppsatser med betydande potential för tillämpning inom svenskt lantbruk - såväl växt- som animalieproduktion. Relevanta områdena är teknologi, fysik, kemi, logistik, informationsteknologi, operationsanalys eller närliggande ämnen.

Hur du ansöker (JTF:s webbsida)

Lavendla begravningsbyrå och juridik erbjuder två stipendier, ett inom hållbarhet och ett inom digitalisering. 

Hållbarhet

Vi kan aldrig betona nog hur viktigt hållbart och klimatvänligt företagande är för att nå de högt uppsatta utsläppsmålen på nationell och EU-nivå. Lavendla vill självklart vara en del av utvecklingen och bidra på alla sätt de kan. Som ett led i det arbetet att bli mer klimatvänliga, utlyser de ett stipendium på 10 000 kr, som avser uppsats eller forskning, inom hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

Stipendiet för hållbarhet och hur du ansöker (Lavendlas webbsida)

Digitalisering

Spelfältet för rådgivning av alla de slag har helt ställts på ända i samband med Covid 19. Redan innan dess har flytten från fysiska möten till digitala plattformar varit i full fart. Personlig konsultation angående ekonomi, fysisk och psykisk hälsa, juridik med mera sker i all större utsträckning på nätet.

Lavendla vill givetvis vara med och bidra i processen att skapa en trygg och inkluderande, mötes- och rådgivningskultur online. Därför är de stolta över att utlysa ett stipendium på 10 000 kr åt en forskare eller student som verkar inom området.

Stipendiet för digitalisering och hur du ansöker (Lavendlas webbsida)

Vem kan söka?

Ansökningar till båda stipendium från såväl studenter som skriver uppsats på högskole-/universitetsnivå, eller motsvarande, samt på forskningsnivå välkomnas. Varken omfattningen av arbetet, inriktningen, nivån av studier eller liknande kommer att bedömas. Vårt fokus är att belöna den, eller de, personer som vi bedömer tillför de mest värdefulla insikterna inom områdena.

Leapfrogs är ett stipendium som delas ut till en student med en hållbar affärsidé, på 33 000 kronor. Projekttiden är juni-augusti och man får delta i workshops i idéutveckling och man får en business coach som stöttar en.

Hur du ansöker (Leapfrogs webbsida)

Qred utlyser ett uppsatsstipendium värde 10.000 kr för studenter som behandlar ämnet entreprenörskap och/eller småföretagande. Berättigad för Qreds uppsatsstipendium är du som ska skriva/skriver en kandidat- eller masteruppsats som berör småföretagande och/eller entreprenörskap. Uppsatsen ska belysa det som ännu inte har forskats kring och främja kunskap och nytänkande för entreprenöriella branscher.

Ansökningsformulär (Qreds webbsida)

Sparbanken Skånes Center for Sustainable Enterprising (SSCEN) at Lund University together with Sparbanksstiftelsen Finn award an annual thesis prize to encourage business and engineering students to contribute with valuable knowledge on how to achieve a sustainability transformation. Eligible to apply for the prize are students in business studies and engineering studies who have written a master’s thesis with a focus on sustainability. One thesis written at Lund University School of Economics and Management (LUSEM) and one thesis written at the Faculty of Engineering (LTH) will be awarded.

About the SSCEN Sustainability Prize for Master’s Theses and how to apply

Har du en längtan efter att förverkliga en tanke, en idé eller en dröm?

Sten K Johnsons Stiftelse delar ut stipendier som riktar sig till personer, organisationer och företag, i Skåne, som vill utveckla projekt inom bildning, entreprenörskap, litteratur, medicin, musik, teknik och utbildning. Deras ledord är gränsöverskridande, nytänkande och samhällsnytta.

Ansökningsformulär och information om sökprocessen (Sten K Johnsons stiftelses webbsida)

Stipendier ges till de uppsats- eller examensarbete som anses mest relevanta för svensk avfallsbransch. Arbeten som rör avfallsförebyggande och återanvändning är naturligtvis också mycket välkomna att ansöka. Den sammanlagda stipendiesumman upp till 50 000 kr fördelas mellan en eller flera stipendiater.

Uppsatsen eller examensarbetet ska vara på kandidat-, magister- eller mastersnivå motsvarande minst 15 högskolepoäng. Arbetet ska vara godkänt under det senaste året vid universitet eller högskola i Skåne eller fram till sista ansökningsdatum. Din handledare ska veta om att du söker stipendiet.

Sysavstipendiet och ansökan (Sysav:s webbsida)

Identifierar du dig som kvinna och studerar inom teknik, ekonomi eller närliggande områden? Då kan du söka ett av den globala organisationen Zontas stipendier, som syftar till att stödja utbildning och engagemang för kvinnor och flickor som en del av arbetet för ett jämställt samhälle!

Zontas internationella stipendier (Zontas webbsida)

Stipendier via Lunds universitet

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2021-01-22