Hoppa till huvudinnehåll

Högskoleingenjörer redo för arbetslivet

Som nyexaminerad högskoleingenjör är du väl förberedd inför ditt första jobb. Icke-tekniska ingenjörskompetenser står på schemat för studenter inom datateknik och elektroteknik med automation. Nära samverkan med branschen ger win-win för studenter inom byggteknik.

Linnea Mörth – Publicerad den 28 april 2023

Studenter som arbetar. Foto.

Icke-tekniska ingenjörskompetenser på agendan för datateknik och elektroteknik

Ing-dagarna är obligatoriska inslag i programmen för högskoleingenjörsstudenter i datateknik och elektroteknik med automation och har fokus på icke-tekniska ingenjörskompetenser. Syftet med ing-dagarna är ge studenterna de kompetenser som efterfrågas av branschen och att göra dem väl förberedda inför arbetslivet. Christin Lindholm, programledare för utbildningarna inom både data och elektro, berättar:

– Ing-dagarna har funnits i snart 10 år. Det började med att vi funderade på hur vi skulle kunna få in utbildningsmoment som rör skrivande och etik, då det var kompetenser som efterfrågades på marknaden. Ing-dagarna är nu ett etablerat koncept med en rad olika teman som fortsätter att utvecklas.

Under sex tillfällen utspridda över utbildningen diskuterar och reflekterar studenterna bland annat över vilka etiska dilemman man kan råka ut för som ingenjör, hur man ska förhålla sig till GDPR, fusk och plagiat, ingenjörernas hederskodex, digitala spår, projektledning, kommunikation och kulturella skillnader när man arbetar med ingenjörer från olika länder. För rätt kunskap samarbetar man med andra delar av Lunds universitet, till exempel Ekonomihögskolan och Filosofiska institutionen.  

– Målet är att våra utbildningar ska ge rätt examen, men också rätt kompetens, förklarar Christin. Det handlar om att studenterna tidigt ska komma ut i verkligheten. Och det får de här! Den första ing-dagen ges redan mottagningsveckan.

Studenter tittar på dator och samtalar i solen. Foto.
Studenter på Campus Helsingborg. Foto: Johan Persson.

För de studenter inom datateknik och elektroteknik som ytterligare vill fördjupa sina icke-tekniska ingenjörskompetenser finns möjligheten att anmäla sig till CITIK. Intresserade studenter ”samlar glödlampor” genom att ta del av olika relevanta aktiviteter, till exempel gästföreläsningar eller studiebesök, och skriva reflektioner. Minst tre glödlampor inom tre olika områden och en offentligt publicerad slutrapport krävs för att få certifikat och diplom. 

– Vi har undersökt bland våra branschkontakter, och för arbetsgivare väger CITIK tungt som en merit då det visar på drivkraft hos studenten, avslutar Christin Lindholm.

Läs också: intervju med den första CITIK-certifierade studenten Irina Iselind ”Jag visar arbetsgivaren vem jag är, vem de anställer” 

Byggingenjörer välkomnas till branschen

Ett par veckor in i terminsstart arrangeras en ”Välkommen till branschen-dag” för blivande högskoleingenjörer i byggteknik med arkitektur, byggteknik - järnvägsteknik och byggteknik – väg- och trafikteknik. Eva Hammarbäck från branschorganisationen Byggföretagen berättar att de brukar ha med sig representanter från medlemsföretagen som berättar om sina yrkesroller för att ge studenterna en bild av de många, olika karriärvägar som finns. Eva beskriver upplägget som en ”win-win”-situation:

– Studenterna får ställa frågor och ta del av andras erfarenheter. Dessutom får de möjlighet att direkt knyta kontakt med potentiella arbetsgivare inför praktik och sommarjobb. Medlemsföretagen å sin sida är måna om branschen, som är i behov av personal.

Byggföretagen arrangerar också studiebesök för att studenterna ska få en riktig inblick i arbetslivet. Även AFU (arbetsplatsförlagd undervisning) genomförs i samarbete med branschorganisationen.

För Eva Hammarbäck finns det klara fördelar med att högskoleinjenjörsutbildningarna ges på Campus Helsingborg.

– Här finns en geografisk närhet till branschen, man är mitt i centrum! Helsingborg är en lagom stor stad med bra förbindelser. Jag förespråkar storheten i ”lillenheten”.

Profilbild. Foto.
T.V. Eva Hammarbäck. Foto: privat. T.H. genrebild högskoleingenjör.

Thomas Axelsson, sektionschef Järnväg Syd på konsultföretaget Afry, undervisar ibland om järnväg och håller med om att utbytet med näringslivet är givande för båda parter.

– Alla vill samma sak, säger Thomas, få fler kompetenta medarbetare till branschen. Att arbeta med järnväg är att arbeta med transport längs en linje. Spåren kan tas bort, men linjerna finns kvar. Egentligen är det långsiktig samhällsutveckling vi håller på med. Nästa generation ska ta över stafettpinnen.

Thomas tycker att högskoleingenjörsutbildningarna gör studenterna väl förberedda för arbetslivet efter examen.

– Sedan ska man komma ihåg att det första jobbet bara är startskottet på en lång karriär. Det finns otroligt många olika områden att utvecklas inom, beroende på vad man är intresserad av. Järnvägsbranschen idag är högteknologisk, vilket kanske lockar den teknikintresserade. Men man kan jobba med allt från idé och beställning till byggentreprenad och logistik. Man kan också dyka ner i ett smalt specialintresse eller fördjupa sig inom ledarskap.                                          

Ing-dagar

 • För dig som läser till högskoleingenjör inom datateknik eller elektroteknik med automation
 • Sex obligatoriska Ing-dagar under utbildningen
 • Första Ing-dagen redan under mottagningsdagarna
 • Fokus icke-tekniska ingenjörskompetenser
 • Alla Ing-dagar ingår i en teknisk kurs

CITIK

 • För dig som läser högskoleingenjörsutbildning i datateknik eller elektroteknik med automation
 • Helt frivilligt
 • Leder till certifiering i icke-tekniska ingenjörskompetenser
 • Diplom som biläggas CV:et
 • Måste påbörjas senast under din fjärde termin
 • Måste avslutas innan du begär ut examensbevis

Arbetslivsförankrad utbildning (AFU)

Arbetslivsförankrad utbildning (AFU) är ett praktiskt tillämpat delmoment i utvalda kurser under åk 1 och 2. Målet med AFUär att uppnå en effektivare inlärning genom kopplingen teori/praktik samt att få en inblick i arbetslivet (organisation, miljö mm.) AFU för högskoleingenjörsutbildningarna bygger på ett samarbete med bl.a. Byggföretagen i Helsingborg.