Kuratorer

LTH:s kuratorer är socionomer och finns till för dig som är student på LTH. Vi är en del av Studentservice vid LTH:s kansli. 

Om du hamnar i en situation där du är i behov av stöd och råd så tveka inte att ta kontakt med oss. Det behöver inte vara studierelaterat. Naturligtvis har vi tystnadsplikt och besöken hos oss är kostnadsfria. 

Vi arbetar dagtid. Vid behov bokar vi in en tid för ett samtal. Vanligtvis har vi en väntetid på 2-6 veckor, men väntetiderna varierar över läsåret. Kontakta oss på telefon eller e-post.

Må bra under dina studier

LTH:s kuratorer i Lund och Helsingborg

Emma Hammarlund
Kurator på LTH i Lund
Grundläggande psykoterapiutbildning i KBT-steg 1
emma.hammarlund@lth.lu.se
046-222 72 47
 
Ansvarar för:
Civilingenjörsutbildningarna i Datateknik, Elektroteknik, Livsmedelsteknisk kandidatutbildning, Maskinteknik, Maskinteknik/Teknisk design, Medicin och teknik, Teknisk fysik, Teknisk matematik och Teknisk nanovetenskap.

 
Ulla Bergman
Kurator på LTH i Lund
Ettårig grundläggande KBT-utbildning
ulla.bergman@lth.lu.se
046-222 37 14
 
Ansvarar för:
Arkitektutbildning, Brandingenjörsutbildning, Industridesignutbildning, Civilingenjörsutbildningarna i Ekosystemteknik, Industriell ekonomi, Informations- och kommunikationsteknik, Lantmäteri, Riskhantering, Väg- och vattenbyggnad samt internationella masterutbildningar.

Ida Jackson
Kurator på LTH i Lund och Helsingborg
ida.jackson@lth.lu.se
046-222 71 24 

Ansvarar för:
Bioteknik och Kemiteknik i Lund. Högskoleingenjörsutbildningar, tekniskt/naturvetenskapligt basår samt masterutbildningen Energy-efficient and Environmental Building Design. 

Avdelningschef

Elisabet Gersbro-Bülow
elisabet.gersbro-bulow@lth.lu.se
046-222 78 53

Här hittar du oss

Campus Lund
E-huset, våning 5, Ole Römers väg 3

Campus Helsingborg
LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2, plan C6

På grund av rådande omständigheter sker möten digitalt eller via telefon. Maila oss för att boka en tid!

Må bra under dina studier

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2021-02-10