Hoppa till huvudinnehåll

Studie- och karriärvägledning på Campus Helsingborg

Min studie- och karriärplanering

Din yrkeskarriär börjar redan under din tid på hög­skolan. Därför anser LTH att du redan från studiestarten bör fokusera både på studieplanering och karriär­planering. Gen­om flera olika steg kommer du att få möjlighet till att visualisera dina mål och hitta vägar för att nå dem. Studie- och karriärplaneringen sträcker sig över alla tre åren som du studerar till högskoleingenjör.

I steg 1 får du lära dig om studiestrategier och arbeta med mål och delmål.

Hela din livssituation påverkar din studie­tid och ju mer förberedd du är, desto bättre studie­strategier kan du lägga upp. Med livs­situa­tion menas det ”lapptäcke” som är livet, det kan vara allt från motivation och fri­tids­intressen till studie­­medel och studie­teknik.

Steg 1 består av en obligatorisk workshopi början av första terminen som in­går i kurserna Data­­tek­­nik över­sikts­kurs, Elekt­ro­­­tek­nik intro­­­duk­tions­kurs res­­pek­tive Kom­­­mu­ni­­ka­tion och dator­­verk­­tyg för Bygg­teknik.

I steg 2 får du veta mer om studie­teknik till­sam­mans med Björn Liljeqvist från Chalmers. Björn har gett ut flera böcker om studieteknik.

Steg 2 äger rum under första terminen och ingår som ob­l­­i­ga­­­­toriskt moment i kurserna Data­­tek­­nik över­sikts­kurs, Elekt­ro­­­tek­nik intro­­­duk­tions­kurs res­pek­­ti­ve Kom­­­­mu­ni­­ka­tion och dator­­verk­tyg för Bygg­teknik.

I steg 3 ska du undersöka hur det är att ar­be­ta som ingenjör. Ta vara på möjligheter som er­bjuds i form av t ex studiebesök, gäst­före­läsningar, arbetsmarknadsmässor och pro­­jekt­arbeten. Varför inte försöka ordna en prak­tikplats på ett intressant företag? Ju mer engagerad du är, desto större kontaktnät kommer du att få.

Steg 3 löper över hela studietiden.

Under workshopen får du, med hjälp av dina kurskamrater, möjlighet att fördjupa dig i studietekniken och kanske du också hittar nya pluggkompisar.

Steg 4 ges på vår­ter­mi­nen i årskurs 1.

Längre fram under utbildningen kommer du att få en inbjudan av din studie- och karriärvägledare till en­skild CV-granskning.

Skapa en handlingsplan utifrån dina tankar och mål kring din kommande karriär som ingenjör. Karriärcoachning erbjuds i form av en workshop under hösten i årskus 3.

Din utbildning avslutas med ett 15 veckor långt examensarbete. Genom att välja ämne för ditt examensarbete, har du möjlighet att nischa dig mot det specialområde som du vill arbeta inom.

De flesta studenter väljer att göra sitt exa­mens­arbete på ett företag. Många gånger leder det till ett erbjudande om anställning.

Coachning

Som student på LTH vid Campus Helsingborg erbjuds du kostnadsfri coachning kring din studiesituation.

Som student på LTH vid Campus Helsingborg erbjuds du kostnadsfri coachning kring din studiesituation. Det kan vara exempelvis när:

 • Du står inför förändringar eller utmaningar
 • Du vill planera din tid och dina studier
 • Du strävar efter att uppnå dina långsiktiga mål – och vilka delmål är det på vägen?
 • Du vill hitta tillbaka till din motivation
 • Du behöver skapa balans i tillvaron
 • Du vill utforska dina styrkor och hitta vägar att övervinna dina hinder

En coach kan hjälpa dig att växa på det sätt som är rätt för dig, ofta på ett roligt sätt och alltid med bästa avsikt. Coachning skapar medvetenhet och ut­manar likväl som den stimulerar och inspirerar.

 • Som klient upprättar du tillsammans med din coach en överens­kommelse där du bestämmer vilket mål du vill upp­nå med coachingen.
 • Du ansvarar själv för dina resultat och därmed för de för­­ändringar som följer på de val och beslut som görs inom ramen för coachningen.
 • Coachen ansvarar för att uppdraget genomförs på ett pro­fessionellt sätt med iakttagande av branschens etiska föreskrifter.
 • Coachningen omfattar oftast 1-3 tillfällen. Efter första tillfället bestämmer du och din coach till­sam­mans om ni ska träffas fler gånger och antal till­fällen skrivs in i överenskommelsen.
 • Vi börjar med att utforska ditt mål: Vad vill du egentligen uppnå? Vad hindrar dig? När ska du vara i mål? Är det realistiskt?
 • Tillsammans arbetar vi mot målet. Coachen blir ditt boll­plank: ställer frågor, ger verktyg och utmaningar på vägen.
 • Slutligen tittar vi hur nära du kommit ditt mål: Blev det som du tänkt dig? Hur kan du gå vidare?

Vi är programstudievägledare men erbjuder coachning som ett komplement. Som coacher vägleder vi inte utan du kommer själv hitta vägar för att nå ditt mål.

Vi är internationellt diplomerade coacher genom ICF (Interna­tional Coach Federation) och arbetar efter ICFs etiska regler. Vi har tystnadsplikt.

Rebecca Little-Smith och Ylva Oscarsson
Diplomerade coacher, LTH vid Campus Helsingborg

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2023-04-28