Hoppa till huvudinnehåll

Enkäter

Inom LTH genomförs flera enkätundersökningar för att ge dig de bästa förutsättningarna under din studietid. 

Ta dig gärna tid att fylla i dessa, de skickas till din studentmail vid olika tidpunkter under din studietid.
 

Nybörjarenkäten genomförs i första hand för att få en bild av ditt val av utbildning men också för att utvärdera informationen och kommunikationen inför ditt val - som slutligen utmynnar i ett beslut att tacka ja till studier på LTH.

Utifrån feedback i enkäten har LTH möjlighet att utveckla och förbättra olika kommunikationsinsatser.

Enkäten skickas ut i början av din studietid.

Kontakt: info@lth.se

Enkäten genomförs för att undersöka den psykosociala arbets- och studiemiljön för studenterna vid LTH. Vi ställer frågor om din arbetsbelastning och sociala trygghet, kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering.

Resultatet analyseras av Studiesociala rådet vid LTH och en handlingsplan med målsättningar och förslag på åtgärder tas fram. Resultaten presenteras inom organisationen, seminarium hålls för studenter och handlingsplanen finns på webbsidan "Lika villkor för studenter".

Enkäten skickas ut vartannat år under våren.

Lika villkor för studenter

Kontakt: lika@lth.lu.se

Studiestartenkäten riktar sig till alla studenter i åk 1. Vi vill veta hur du upplevt din studiestart, om ditt val av program, om du känner samhörighet med studiekamrater och utbildningen samt hur studierna fungerar. Frågor ställs även om eventuellt behov av studievägledning och hjälp med studieteknik.

Enkäten skickas ut under läsperiod 4.

Kontakt: svl-jour@lth.lu.se

Kursutvärderingen görs efter att kursen är avslutad och kallas CEQ (Course Experience Questionnaire). Alla studenter som deltagit i kurser får möjlighet att svara. Resultatet analyseras tillsammans av lärare och studenter och ibland även programledningen för att utveckla kursen. Du hittar även resultat på LTH:s kursutvärderingar.

Information om kursutvärdering och kvalitetsarbete

Kontakt: ceq@lth.lu.se

Tidslinje enkäter

tidslinje enkäter, beskriven i närliggande text. illustration.

Nybörjarenkäten skickas ut i början av introduktionsveckorna. Studiesocial enkäten skickas ut i början på läsperiod 3, vartannat år (udda år). Studiestartsenkäten skickas ut i början på läsperiod 4.

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2022-08-17