Hoppa till huvudinnehåll

Studievägledning

Studie- och karriärvägledarna vid LTH är din professionella samtalspartner vid vägledning och stöd i olika livs- och studiesituationer. Vi har tystnadsplikt och är ditt bollplank, din coach, ditt stöd som du kan prata med när du tvekar eller har frågor kring dina studier.

Studie- och karriärvägledarna på LTH har ett samlat ansvar för all studievägledning, karriärvägledning och coachning för studenter på högskoleingenjörs-, civilingenjörs-, industridesign- och arkitektutbildningen i Lund och Helsingborg. Samt även för dig som vill börja studera ett utbildningsprogram på LTH. 

Kontaktuppgifter till studie-och karriärvägledare på LTH

Hur kan vi hjälpa dig?

Du får vägledning och information kring studier och karriär, diskuterar studiestrategier och din studiesituation. Vi möter dig under hela utbildningstiden i olika sammanhang och utifrån dina förutsättningar. Syftet är att du ska få verktyg för att klara studierna och hitta en balans mellan studier och fritid, samt skapa medvetenhet och motivation till studier.

Karriärvägledning

I vissa lägen kan det finnas behov att upprätta en individuell studieplan. I denna planering kan studie- och karriärvägledaren finnas med som stöd för att hjälpa dig att hitta dina egna studiestrategier. Den individuella studieplanen tas fram utifrån dina behov och förutsättningar.   

Om du vill göra studieuppehåll eller studieavbrott har du möjlighet att diskutera din situation och dina valmöjligheter med en studievägledare.

Ändrad studiesituation

Coachning är ett effektivt verktyg och en arbetsmetod som hjälper dig att växa på det sätt som är bäst för dig. En coach talar inte om för dig vad eller hur du ska göra. Coachen ställer effektiva frågor som leder till att du själv kommer fram till den bästa vägen för just dig. 

Studie-och karriärvägledarna vid LTH är internationellt diplomerade coacher genom ICF (International Coach Federation) och arbetar efter ICFs etiska regler. Vi har tystnadsplikt.

Coachning passar dig som vill ha hjälp med att:

  • Öka förmågan att planera din tid och dina studier
  • Öka din förmåga att sätta upp mål och delmål
  • Öka din motivation
  • Ta reda på vad som är viktigt för dig
  • Ha mer balans i livet
  • Förändra perspektiv över din studie- och arbetssituation

Kontaktuppgifter till coacher (studie-och karriärvägledare)

Studie- och karriärhandbok

Min studie- och karriärhandbok har två syften - dels att du ska komma igång med dina studier på ett bra sätt, dels att du när du tar ut din examen kan marknadsföra din kompetens till presumtiva arbetsgivare.

Min studie- och karriärhandbok (PDF, 2 MB, ny flik)

Karriärvägledning

När du börjar på LTH har du tagit ditt första steg mot din framtida karriär. Karriärvägledning finns för dig under hela din utbildning.

Kontakta en studievägledare

Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2020-12-18