Stipendier och stiftelser

Stipendier tillhandahålls huvudsakligen av respektive program.

Leapfrogs stipendium

Leapfrogs är ett stipendium som delas ut till en student med en hållbar affärsidé, på 33 000 kronor. Projekttiden är juni-augusti och man får delta i workshops i idéutveckling och man får en business coach som stöttar en.

Ansökan stänger 13 februari 2022 och LU Innovation håller en workshop i hur man skriver en vinnande ansökan den 25 januari kl 14:30-16:00.

Information om workshop och hur du ansöker (Leapfrogs webbsida)

Jordbrukstekniska föreningens stipendium

Jordbrukstekniska föreningen (JTF) tilldelar ett stipendium på 30 000 kronor för bästa examensarbete inom teknik för lantbruk, livsmedelsproduktion och livsmedelsindustri. Det tilldelas en uppsats på magister- eller mastersnivå vid en svensk högskola eller ett svenskt universitet.

Särskild vikt läggs vid uppsatser med betydande potential för tillämpning inom svenskt lantbruk - såväl växt- som animalieproduktion. Relevanta områdena är teknologi, fysik, kemi, logistik, informationsteknologi, operationsanalys eller närliggande ämnen.

Uppsatsen ska vara godkänd under kalenderåret 2021.

Nomineringstiden är till och med 31 januari 2022.

Information om stipendiet på JTF:s webbsida

  Zonta International's stipendier

  Identifierar du dig som kvinna och studerar inom teknik, ekonomi eller närliggande områden? Då kan du söka ett av den globala organisationen Zontas stipendier, som syftar till att stödja utbildning och engagemang för kvinnor och flickor som en del av arbetet för ett jämställt samhälle!

  Information om hur du ansöker (Zontas webbsida)

  Hawermans stipendium

  Fonden delar varje år ut resestipendier till arkitektstudenter för att studera arkitektur och stadsbyggnad utanför Sverige. Efter resan ska stipendiaten berätta om sina upplevelser genom att skriva en rapport som presenteras på arkitekt.se.

  Ernst Hawermans stipendiefond (Sveriges arkitekters webbsida)

  QRED Uppsatsstipendium

  Qred utlyser ett uppsatsstipendium värde 10.000 kr för studenter som behandlar ämnet entreprenörskap och/eller småföretagande. Berättigad för Qreds uppsatsstipendium är du som ska skriva/skriver en kandidat- eller masteruppsats som berör småföretagande och/eller entreprenörskap. Uppsatsen ska belysa det som ännu inte har forskats kring och främja kunskap och nytänkande för entreprenöriella branscher.

  Ansökan är öppen fram till 30 november 2021. 

  Information och ansökningsformulär (Qreds webbsida)

  Lavendla stipendier

  Lavendlas stipendium för digitalisering

  Spelfältet för rådgivning av alla de slag har helt ställts på ända i samband med Covid 19. Redan innan dess har flytten från fysiska möten till digitala plattformar varit i full fart. Personlig konsultation angående ekonomi, fysisk och psykisk hälsa, juridik med mera sker i all större utsträckning på nätet.

  Lavendla vill givetvis vara med och bidra i processen att skapa en trygg och inkluderande, mötes- och rådgivningskultur online. Därför är de stolta över att utlysa ett stipendium på 10 000 kr åt en forskare eller student som verkar inom området.

  Information om stipendiet för digitalisering och hur du ansöker (Lavendlas webbsida)

  Lavendlas stipendium för hållbarhet

  Vi kan aldrig betona nog hur viktigt hållbart och klimatvänligt företagande är för att nå de högt uppsatta utsläppsmålen på nationell och EU-nivå. Lavendla vill självklart vara en del av utvecklingen och bidra på alla sätt de kan. Som ett led i det arbetet att bli mer klimatvänliga, utlyser de ett stipendium på 10 000 kr, som avser uppsats eller forskning, inom hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

  Information om stipendiet för hållbarhet och hur du ansöker (Lavendlas webbsida)

  Vilka kan söka?

  Ansökningar till båda stipendium från såväl studenter som skriver uppsats på högskole-/universitetsnivå, eller motsvarande, samt på forskningsnivå välkomnas. Varken omfattningen av arbetet, inriktningen, nivån av studier eller liknande kommer att bedömas. Vårt fokus är att belöna den, eller de, personer som vi bedömer tillför de mest värdefulla insikterna inom områdena.

  Såg i Syds stiftelse

  Stiftelsens syfte är att främja sågverksindustrins utveckling, främst när det gäller de skogliga råvarorna i vid bemärkelse. Stipendiet delas normalt ut som forsknings- och utvecklingsbidrag. Inför årets ansökningar uppgår det samlade stipendiebeloppet till 240 000 kr.  Stiftelsen är fri att utse en eller flera stipendiater samt att fördela beloppet utifrån hur väl den sökande bedöms nå stiftelsen syften.

  Motivera hur ett stipendium kan hjälpa dig att bidra till att uppfylla stiftelsens syfte och hur det sökta beloppet ska användas Vi vill också ha faktauppgifter om dig själv och din dina studier.

  Din ansökan vill vi ha senast den 30 december 2021.

  Skicka in din ansökan till:

  SÅG I SYD, Box 37, 551 12 JÖNKÖPING
  eller e-post: info@sagisyd.se 

  Ytterligare information kan du få genom Per-Arne Nordholts på telefon 070-483 15 00.

  Sten K Johnsons stiftelse 

  Har du en längtan efter att förverkliga en tanke, en idé eller en dröm?

  Sten K Johnsons Stiftelse delar ut stipendier som riktar sig till personer, organisationer och företag, i Skåne, som vill utveckla projekt inom bildning, entreprenörskap, litteratur, medicin, musik, teknik och utbildning. Deras ledord är gränsöverskridande, nytänkande och samhällsnytta.

  Ansökningstiden är 21 januari – 18 februari 2021.

  Ansökningsformulär och information om sökprocessen

  Stipendier via Lunds universitet

  Sidansvarig:  | 2021-01-22