Hoppa till huvudinnehåll

Ansökan

Ansökan består av två steg, ansökan om nominering till en utbytesplats av LTH och ansökan direkt till partneruniversitetet vid eventuell nominering. Först ansöker du digitalt via ansökningsportalen SoleMove, där du ska förbereda studieplaner för universiteten du söker till samt en rad andra dokument. Om du blir nominerad till en utbytesplats av LTH gör du därefter ytterligare en ansökan till det partneruniversitet du blivit nominerad till. Det är sedan partneruniversitetet som beslutar om din antagning.

De universitet som du kan söka till publiceras i ansökningsportalen SoleMove i samband med att ansökan öppnar (15 oktober/1 februari).
 

Detta ska du ha med i ansökan i SoleMove

I ansökan om utbytesstudier ska du skicka in följande dokument:

  • Statement of Purpose på engelska
  • CV på engelska
  • Studieplan 1 för varje universitet du söker
  • Portfölj eller A3-sida med projektbilder (endast A- respektive ID-studenter)

LTH:s ansökningsguide

Ansökningsguiden förklarar steg för steg om hur du bland annat förbereder ansökan, vilka dokument som ska laddas upp och hur de ska utformas. Ta dig tid att läsa igenom den!

Ansökningsguiden finns som webbsida: LTH:s Ansökningsguide för utbyte med checklista. 

Lunds universitets steg-för-steg SoleMove-guide

Slutligen hittar du även en komplett, steg-för-steg ansökningsguide på Lunds universitets hemsida. Notera dock att den inte är LTH-specifik. Vi rekommenderar därför att du använder den tillsammans med punkterna ovan.

Application guide for outgoing exchange students

Vad händer efter deadline?

Efter deadline behandlas alla ansökningar. Då sker bedömning av behörighet och rangordning utifrån främst meritvärde. Nomineringsbeslut skickas ca tre veckor efter ansökningsdeadline till alla studenter som har sökt. 

Om du blir nominerad till en utbytesplats måste du tacka ja eller nej inom svarstiden (vanligtvis tre dagar efter nomineringsbesked). Därefter blir du inbjuden till en Canvas-kurs där du får all viktig information inför, under och efter utbytet. I kursen får du information om hur du förbereder din ansökan till det värduniversitet du blivit nominerad till. 

Nominering till en utbytesplats är ingen garanti för antagning till värduniversitetet. Ditt värduniversitet beslutar om antagning.

Du kan bara bli nominerad en gång per läsår. Om du tackar ja till din plats kan du därför inte söka i Andra chansen samma läsår. Om du tackar ja till din plats och vill söka igen nästa läsår, kommer andra studenter som inte blivit nominerade få förtur. 

Om du inte blir nominerad kan du söka restplatser, dvs. utbytesplatser som inte har tillsatts i höstens ansökningsomgång, i vår ansökningsomgång Andra chansen som öppnar 1 februari.

Ansökan till värduniversitetet

Efter du tackat ja förbereder du din ansökan till det värduniversitet du blivit nominerad till. Studieplan nr. 2 ska fyllas i och lämnas till din programledare för godkännande. För dig som gör ett Erasmusutbyte måste även ett digitalt learning agreement fyllas i (OLA+).  

Mer information om Studieplan 2 och hur du ansöker till värduniversitetet hittar du i Canvas från och med januari.  

Viktigt att veta:  

  • Nominering till en utbytesplats är ingen garanti för antagning till värduniversitetet. Ditt värduniversitet beslutar om antagning.  
  • En godkänd Studieplan 2 eller learning agreement innebär inte en garanti att kurserna kommer att tillgodoräknas. 
  • Det kan hända att kurser kommer att behöva bytas ut i samband med utbytets start. Det är din skyldighet att meddela förändringar i studieplanen till din programledare. 

Uppfyller du kraven?

Tänk på att det finns olika krav du måste uppfylla för att ansöka om utbytesstudier.

Studieplan 1

Ska du söka utbytesstudier?

Då skall du använda Studieplan 1.

Sidansvarig: outgoing@lth.lu.se | 2023-10-07