Internationella koordinatorer

Är du intresserad av utbytesstudier och har frågor? Kontakta oss på outgoing@lth.lu.se

Information om internationella möjligheter

Utbytesstudier

Therése Koglin
Internationell koordinator för utresande utbytesstudenter
therese.koglin@lth.lu.se
046 222 92 45

Sophia Nilsson Dequidt
Internationell koordinator för utresande utbytesstudenter
sophia.nilsson_dequidt@lth.lu.se
046 222 33 81

Stephanie Jung
Internationell koordinator för utresande utbytesstudenter
stephanie.jung@lth.lu.se
046 222 37 20

Betyg från dina utlandsstudier

Kontakta receptionen på studiecentrum för att hämta ut dina betyg (om de skickats med post) från dina utlandsstudier.

Kontaktuppgifter LTH:s reception på studiecentrum

Övriga koordinatorer

Cecilia Bruhn
Ansvarar för: Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation, Logistics and Supply Chain Management, Photonics, Production and Materials Engineering and Wireless Communication.

cecilia.bruhn@lth.lu.se
046 222 67 33

Cecilia Nilsson
Ansvarar för: Biotechnology, Food Innovation and Product Design, Food Technology and Nutrition, Sustainable Energy Engineering and Water Resource Engineering.

cecilia.nilsson@lth.lu.se
046 222 97 22

Lykke Jacobson
Ansvarar för: Architecture, Fire Safety Engineering, Pharmaceutical Technology; Discovery, Development and Production, Virtual Reality and Augmented Reality and Sustainable Urban Design.

lykke.jacobson@lth.lu.se
046 222 72 01

Sabine Richardson
Ansvarar för: Embedded Electronics Engineering, Energy-Efficient and Environmental Building Design, Industrial Design, Machine Learning, Systems and Control, and Nanoscience.

sabina.richardson@lth.lu.se 
046 222 09 68

Åsa Foster
Ansvarar för: Fire Safety Engineering

asa.foster@lth.lu.se 
046 222 97 46  

Email för inresande studenter / Email for international exchange studentsincoming@lth.lu.se

Andréa Tarlé Borgström
Internationell koordinator för inresande utbytesstudenter
andrea.tarle_borgstrom@lth.lu.se
046 222 34 11

Carl-Johan Andersson
Internationell koordinator för inresande utbytesstudenter
carl-johan.andersson@lth.lu.se
046 222 15 11

Stephanie Jung
Internationell Koordinator för inresande utbytesstudenter
stephanie.jung@lth.lu.se
046 222 37 20

Avdelningschef

Emelie Stenborg
046 222 37 10
emelie.stenborg@lth.lu.se

Här hittar du oss

Besöksadress:
Kårhuset
John Ericssons väg 3
Lund

Postadress:
LTHs kansli
Box 118
SE-221 00 Sweden

Möte bokas via email!

Sidansvarig: outgoing@lth.lu.se | 2021-02-10