Studie- och karriärvägledare

Studie- och karriärvägledningen är en del av Studentservice vid LTH:s kansli. Vi är din professionella samtalspartner vid vägledning och stöd i olika livs- och studiesituationer. Vi är dessutom utbildade coacher och finns både på campus Lund och på campus Helsingborg.

Har du allmänna studierelaterade frågor är du välkommen att kontakta 
svl-jour@lth.lu.se

Studievägledning vid LTH

Karriärvägledning vid LTH

Studie- och karriärvägledare i Lund

Camilla Fagerström Grubb
Arbetar deltid
camilla.fagerstrom_grubb@lth.lu.se
046-222 30 90

Under vårterminen 2021 är ni välkomna att också kontakta:
Karin Cherfils-Karlsson
karin.cherfils-karlsson@lth.lu.se
046-222 37 36

Wiveca Axner
wiveca.axner@lth.lu.se
046-222 92 49

Åsa K Nilsson
asa_k.nilsson@lth.lu.se
046-222 71 89

Drop-in tid läsvecka 1-7: tisdagar kl. 12:00-13:00 via Zoom

Länk till Zoom för drop-in

Under vårterminen 2021 är ni välkomna att kontakta:
Gunilla Persson
gunilla.persson@lth.lu.se
046-222 84 93, 072-547 30 44

Gunilla Persson
gunilla.persson@lth.lu.se
046-222 84 93
072 547 30 44

Drop-in tid tisdagar kl. 12:00-13:00 via Zoom

Länk till zoom för drop-in

Ingrid Holmberg
ingrid.holmberg@lth.lu.se
046-222 08 53

Drop-in tid läsvecka 1 – 7: måndagar kl 11.30 – 12.30 via Zoom

Länk till zoom för drop-in

Studie- och karriärvägledare i Helsingborg

Avdelningschef

Elisabet Gersbro-Bülow
elisabet.gersbro-bulow@lth.lu.se
046-222 78 53

Här hittar du oss

Campus Lund
E-huset, våning 5, Ole Römers väg 3

Campus Helsingborg
LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2, plan C6

Möte bokas via email!

Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2021-02-10