Hoppa till huvudinnehåll

Tillgodoräknande

Om du har läst en kurs utanför ditt utbildningsprogram och vill inkludera kursen i din examen från LTH ska du ansöka om tillgodoräknande. Även andra kunskaper och färdigheter vunna genom utbildning eller yrkesverksamhet kan utgöra grund för tillgodoräknande (reell kompetens).

Tillgodoräknande kan endast ske om det inte finns överlapp med annan kurs eller tidigare tillgodoräknande inom utbildningen.

Du måste vara antagen till och bedriva studier vid Lunds universitet för att kunna få ett beslut om tillgodoräknande.

Tillgodoräknande av en hel kurs

Vid prövning av tillgodoräknande av hel kurs görs en bedömning av om tidigare studier motsvarar en viss angiven kurs i utbildningen eller om tidigare studier är förenliga med utbildningens mål. För civilingenjörsutbildningarna gäller dessutom att maximalt 15 hp som ligger utanför programmets ämnesområde kan ingå i examen som externt valfria poäng.

Ansökan om tillgodoräknande av en hel kurs handläggs av programplanerare och beslut fattas sedan av programledare eller motsvarande på delegation av rektor.

Om din ansökan om tillgodoräknande bygger på kurser lästa vid svenskt eller utländskt universitet/högskola bör du ansöka genom att fylla i blanketten nedan.

Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs (PDF, 176 kB, ny flik)
 

De grå fälten fylls i av dig.

 • Fyll i dina personuppgifter och vilken utbildning du läser vid LTH. Ange datum när du lämnar in blanketten och skriv under.
 • Ange den/de kurser du har läst. Fyll i den lästa kursens kurskod samt kursens namn och antal poäng. För kurser lästa utomlands ska poäng anges i det poängsystem som det utländska lärosätet använder.
 • Ange den/de kurser du önskar tillgodoräkna (vill slippa läsa). Här kan du föreslå om den lästa kursen ska
  • ersätta motsvarande kurs
  • vara valfri inom programmet
  • vara externt valfri kurs
  • ingå i en specialisering (ange då vilken specialisering inom ditt program du önskar att den ska ingå i).

För kurser som examinerats utanför Sverige ska vidimerade betygskopior/transcript och kursplaner bifogas ansökan.

För kurser som examinerats vid svenskt lärosäte, annat än LTH, ska kursplaner bifogas ansökan.

Är du osäker på hur du ska fylla i blanketten eller har andra frågor om tillgodoräknande är du välkommen att kontakta din programplanerare.

Tillgodoräknande av modul inom en kurs

Tillgodoräknande av modul inom en kurs innebär att du tillgodoräknar en del av kursen och läser resterande delar av kursen vid LTH. Ansökan handläggs av respektive institution och beslut fattas av prefekt eller, vid vidaredelegation, av studierektor för grundutbildning vid institutionen eller examinator för kurs. Observera att ditt slutbetyg på kursen kan påverkas vid tillgodoräknande av modul.

Kontakta examinatorn för kursen för mer information.

Om din ansökan om tillgodoräknande bygger på kurser lästa vid svenskt eller utländskt universitet/högskola bör du ansöka genom att fylla i blanketten nedan.

Ansökan om tillgodoräknande av modul inom kurs (PDF, 159 kB, ny flik)
 

De grå fälten fylls i av dig.

 • Fyll i dina personuppgifter och vilken utbildning du läser vid LTH. Ange datum när du lämnar in blanketten och skriv under.
 • Ange den/de kurser du har läst. Fyll i den lästa kursens kurskod samt kursens namn och antal poäng. Om den lästa kursen inte är avslutad men du vill åberopa en eller flera moduler inom en kurs som underlag för ett tillgodoräknande så ska du också fylla i modulens kod och namn.
 • Ange den/de moduler du önskar tillgodoräkna (vill slippa läsa). Fyll i kursens kod och namn samt modulens namn.

Är du osäker på hur du ska fylla i blanketten eller har andra frågor om tillgodoräknande av modul inom kurs är du välkommen att kontakta respektive institution. 

Tillgodoräknande av reell kompetens

Om din ansökan om tillgodoräknande bygger på reell kompetens, t ex yrkesverksamhet eller annan utbildning än högskola, ska du skriva en egen ansökan där du:

 • anger namn och personnummer
 • anger vilken kurs du ansöker om att få tillgodoräkna dig
 • anger på vilket sätt du har tillägnat dig kunskaper motsvarande kursens lärandemål
 • skickar med relevanta intyg.

Skicka ansökan till din programplanerare, som du också kan vända dig till om du har några frågor.

Tillgodoräkna dina utlandsstudier

Har du varit på utbyte och vill tillgodoräkna dina studier? Läs mer under internationella möjligheter. 

Kontakta din programplanerare

Om du behöver hjälp med tillgodoräknande av kurs kan du kontakta ditt programs programplanerare.

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2022-10-14