Teknologkåren

Studentkårerna är en del av det unika studentlivet vid Lunds universitet och LTH. Universitetet är fyllt med spännande traditioner från 1700- och 1800-talen. Studentkulturen har utvecklats över tiden och erbjuder ett stort utbud av föreningar och aktiviteter för studenter, mestadels organiserade inom Studentkåren eller de enskilda sektionerna eller nationerna.

Studentkåren vid LTH

Teknologkårens aktiviteter är vanligtvis uppdelade i tre grenar: utbildning, karriär och rekreation. Målet är att se till att din utbildning är pedagogisk, konkurrenskraftig och hjälpa dig med viktiga kontakter för din framtida karriär medan du har kul och får vänner för livet.

Teknologkåren är en organisation som drivs helt av studenter. Varje år tar elva utvalda studentrepresentanter ett år av godkänd ledighet från sina studier för att arbeta vid Teknologkåren. Dessa studenter kallas Heltidare och deras arbete innefattar att förbättra kvaliteten på utbildningen, berika studentliv, skapa karriärmöjligheter och skydda studenternas rättigheter.

Utbildning

Om du har problem med dina kurser, kommentarer på din studiemiljö eller om du vill ha mer information om studentkåren är du mer än välkommen att komma in på deras kontor i Kårhuset eller kontakta utbildningskommittén eller chefen för utbildningsfrämjande.

Utbildningskommitténs e-post: utbu@tlth.se 
Chef för pedagogisk förespråkande: hu@tlth.se 

Likvärdig behandling

Teknologkåren arbetar aktivt med frågor relaterade till likabehandling. Om du känner att du har blivit misshandlad, kränkt eller diskriminerad av någon med anknytning till LTH eller Lunds universitet kan du hitta hjälp och stöd. Om du har frågor, vänligen kontakta socialchefen.

Chef för sociala frågor: sa@tlth.se 
Telefon: 0704–187925

Om du är intresserad av vad Teknologkåren gör är du välkommen att ställa frågor i vår reception på Kårhuset eller kontakta oss på:

E-post: expen@tlth.se 
Telefon: 070-418 79 20

Sektioner vid Teknologkåren

För att underlätta ditt deltagande i LTH-studentlivet tilldelas du en av Teknologkårens sektioner, i enlighet med din studieplan (vissa masterprogram ingår inte i listan nedan).

Sektioner inom Teknologkåren:

  • F - Sektionen för Teknisk Fysik, Teknisk Matematik och Teknisk Nanovetenskap samt masterprogrammen Photonics och Nanoscience.
  • E - Sektionen för Elektroteknik, Medicin och Teknik samt mastersprogrammen System-on-Chip samt Wireless Communication.
  • M - Sektionen för Maskinteknik, Maskinteknik med teknisk design samt masterprogrammet Production and Material Engineering.
  • V - Sektionen för Väg- och Vattenbyggnad, Lantmäteri, Brandingenjör, Riskhantering samt masterprogrammen Fire Safety Engineering och Disaster Risk Management and Climate Change Adaption.
  • A - Sektionen för Arkitektur och Industridesign samt masterprogrammen Sustainable Urban Design, Industrial Design och Architecture.
  • K - Sektionen för Kemiteknik och Bioteknik samt masterprogrammen Biotechnology och Food Technology and Nutrition, Food Innovation and Product design och Livsmedelsteknisk högskoleutbildning.
  • D - Sektionen för Datateknik och Informations- och kommunikationsteknik.
  • Ing - Sektionen för högskoleingenjörsstudenter, Tekniskt basår och masterprogrammet Mastersprogrammet Energy-Efficient and Environmental Building Design.
  • W - Sektionen för Ekosystemteknik samt masterprogrammen Water Resources, Environmental Sciences, Policy and Management och Environmental Management and Policy.
  • I - Sektionen för Industriell ekonomi och masterprogrammet Logistics and Supply Chain Management. 

Teknologkårens webbsida

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2021-02-10