Hoppa till huvudinnehåll

Datorsalar

På LTH finns det cirka 840 datorer i de åtta olika husen på campus. Om du behöver hjälp, kontakta servicedesk@lu.se. 

Översikt

Listningen över datorsalar innehåller antal datorer, operativsystem och kod i TimeEdit.

Entréplan, mellan ingång B och C

Platinum

Datorer: 21
Projektor: 1
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: KC:Pt

Argentum

Datorer: 12
Projektor: 1
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: KC:Ag

Aurum

Datorer: 12
Projektor: 1
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: KC:Au

Cadmium

Datorer: 12
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: KC:Cd

Hydrargyrum

Datorer: 12
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: KC:Hg

Tellurium

Datorer: 12
Operativsystem: Windows
Kod i TimEdit: Te

Stibium

Datorer: 12
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: KC:Sb

Entréplan, ingång A

Natrium

Datorer: 10
Operativsystem: Windows

 

Datorsal 108

Datorer: 30
Projektor: 1
Operativsystem: Windows
Våning: 1
Kod i TimeEdit: DC:108

Datorsal 308

Datorer: 20
Projektor: 1
Operativsystem: Windows
Våning: 3
Kod i TimeEdit: DC:308

Ritsalarna på IKDC har också några få datorer vardera.

Datorsal 1031

Datorer: 25
Projektor: 1
Operativsystem: Windows
Våning: Entréplan
Kod i TimeEdit: A:1031

Cirka 100 datorer finns i ritsalarna

Dator11

Datorer: 12
Projektor: 1
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: V:Dator11

Dator12

Datorer: 12
Projektor: 1
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: V:Dator12

Dator21

Datorer: 16
Projektor: 1
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: V:Dator21

Dator22

Datorer: 16
Projektor: 1
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: V:Dator22

Dator23

Datorer: 16
Projektor: 1
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: V:Dator23

Dator24

Datorer: 16
Projektor: 1
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: V:Dator24

Dator25

Datorer: 12
Projektor: 1
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: V:Dator25

Våning 1

Datorer: 22
Operativsystem: Windows

Våning 2

På våning 2 finns en resursdator med extra stor skärm och vissa extra programvaror som kan underlätta användandet vid vissa funktionsnedsättningar. Den datorn bokas i receptionen på Studiecentrum.

Datorer: 25
Operativsystem: Windows

Venus

Datorer: 10
Operativsystem: Linux
Kod i TimeEdit: E:Venus

Mars

Datorer: 12
Operativsystem: Linux
Kod i TimeEdit: E:Mars

Jupiter

Datorer: 12
Operativsystem: Linux
Kod i TimeEdit: E:Jupiter

Saturnus

Datorer: 11
Operativsystem: Linux
Kod i TimeEdit: E:Saturnus

Uranus

Datorer: 11
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: E:Uranus

Neptunus

Datorer: 11
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: E:Neptunus

Pluto

Datorer: 11
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: E:Pluto

Swamp

Datorer: 15
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: Ej bokningsbar för undervisning

Hacke

Datorer: 12
Operativsystem: Linux
Kod i TimeEdit: E:Hacke

Panter

Datorer: 12
Operativsystem: Linux
Kod i TimeEdit: E:Panter

Lo

Datorer: 10
Operativsystem: Linux
Kod i TimeEdit: E:Lo

Val

Datorer: 12
Operativsystem: Linux
Kod i TimeEdit: E:Val

Falk

Datorer: 12
Operativsystem: Linux
Kod i TimeEdit: E:Falk

Varg

Datorer: 12
Operativsystem: Linux
Kod i TimeEdit: E:Varg

Alfa

Datorer: 15
Operativsystem: Linux
Kod i TimeEdit: E:Alfa

Beta

Datorer: 15
Operativsystem: Linux
Kod i TimeEdit: E:Beta

Gamma

Datorer: 14
Operativsystem: Linux
Kod i TimeEdit: E:Gamma

Ravel

Datorer: 13
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: E:Ravel

Elg

Datorer: 10
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: E:Elg

Elgkalv

Datorer: 10
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: E:Elgkalv

Backus

Datorer: 12
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: MH:140

K204 Curie

Datorer: 24
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: Fys:K204

H321A Meitner

Datorer: 12
Operativsystem: Linux (Ubuntu)
Kod i TimeEdit: Fys:H321A

Ina 1

Datorer: 16
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: M:Ina1

Ina 2

Datorer: 16
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: M:Ina2

Ina 3

Datorer: 16
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: M:Ina3

Ina 4

Datorer: 16
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: M:Ina4

Emma 1

Datorer: 16
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: M:Emma1

Emma 2

Datorer: 16
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: M:Emma2

Emma 3

Datorer: 16
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: M:Emma3

Emma 4

Datorer: 16
Operativsystem: Windows
Kod i TimeEdit: M:Emma4

Datorsalar med andra kontaktvägar för support

I vissa hus och salar finns det andra kontaktvägar för support. 

Sal: Bioinformatik, våning 1
Kontaktperson: Dag Ahren
Email: dag.ahren@biol.lu.se

Sal: Datorsalar och laborationssalar som tillhör Institutionen för elektro- och informationsteknik (EIT)

Kontaktinformation (EITs webbsida) 

Sal: MH:230 och MH:231
Kontaktperson: Carl-Gustav Werner
Email: carl-gustav.werner@math.lu.se

Sidansvarig: servicedesk@lu.se | 2023-09-01