Hoppa till huvudinnehåll

Krav för att få söka

LTH:s behörighetskrav

För att få söka utbyte behöver du förhålla dig till LTH:s och ditt programs behörighetskrav. 

Lokalt regelverk vid LTH för nominering av utresande utbytesstudenter (PDF, 259 kB, ny flik)

Behörighet

Behörighet bedöms på resultat t.o.m. senast föregående tentamens- och omtentamensperioden, dvs resultat från augustitentorna om du söker i höstens ansökan och resultat från januaritentorna om du söker i Andra Chansen: 

  • Första årets studier på aktuellt utbildningsprogram ska vara helt avklarade 
  • Oavslutade kurser inom grundblocket får uppgå till högst 15 hp (för Civilingenjörsprogram)
  • Oavslutade kurser inom grundblocket får uppgå till högst 7,5 hp (för Arkitektutbildningen) 
  • Minst 50 hp avklarade (Industridesign KID)

Programkrav och tillgodoräknande

  • Kurserna ska omfatta heltidsstudier, det vill säga 30 hp/termin (se omräkningstabell)
  • Utbytesstudierna måste kunna tillgodoräknas inom ditt utbildningsprogram.  
  • Ta hänsyn till vad just ditt program har för krav vad gäller t ex specialisering och antal valfria poäng. Vänd dig till ditt program för frågor. 

Värduniversitets krav

Du måste även förhålla dig till krav och eventuella restriktioner vid ditt värduniversitet. Läs noga igenom informationen i LTH:s lista över sökbara universitet och på universitetens hemsidor vad som gäller. 

Dina valmöjligheter

Urval

Urvalet bedöms på resultat t.o.m. senast föregående tentamens- och omtentamensperioden, det vill säga resultat från augustitentorna om du söker i höstens ansökan och resultat från januaritentorna om du söker i Andra Chansen. OBS! Se till att alla tentaresultat och tillgodoräknande är införda i Ladok senast 15 arbetsdagar efter senaste provtillfället. 

Reglerna kring urval nedan gäller för studenter som ansöker om utbyte hösten 2021 eller våren 2022 för utbytesstudier under LÅ 2022-2023: 

  • Urval sker efter medelbetyget för civilingenjörsstudenter och portföljnivå för industridesign- och arkitektstudenter

Goda råd om du funderar på att söka utbyte

Gör klart grundblocket

Avsluta påbörjade kurser

Har du bytt program? Första årets studier ska vara avklarade och tillgodoräknade (60 hp) på det ”nya” - programmet innan du kan ansöka om utbyte

Anmäl alltid ett studieuppehåll

Planera ditt utbyte i god tid och ta reda på när det är bäst för dig att söka utbyte

Sidansvarig: outgoing@lth.lu.se | 2020-11-17