Lika villkor för studenter

Lunds universitet och LTH har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Mångfald, likabehandling och jämställdhet bland studenter bidrar till både arbetsglädje och hög kvalitet i verksamheten. LTH:s rektor ansvarar för att likabehandlings-, jämställdhets- och mångfaldsarbetet efterlevs. LTH:s områdesansvariga och prefekter har det operativa ansvaret för en miljö där diskriminering och trakasserier inte förekommer.
 
LTH arbetar systematiskt genom att vartannat år genomföra en psykosocial arbets- och studiemiljöenkät som skickas via email till alla studenter vid LTH. De svar som kommer in ligger till grund för arbetet med förebyggande insatser. I broschyren LTH - en plats för alla, hittar du information, vägledning och stöd om du hamnar i en situation där du upplever dig ha blivit diskriminerad, trakasserad eller kränkt.

Kontaktuppgifter till områdesansvariga

Marcus Thern, marcus.thern@energy.lth.se 
I, KID, M, MTD, MHET, MID, MLOG, MPRR

Klas Ernald Borges, klas.ernald_borges@lth.lu.se 
A, Bi, IBYA, IBYI, IBYV, L, Livs, Rh, TFHS, V, MFIPDES, IMFES, MARK, MEMB, MKAT, MSUD

Carl Grey, carl.grey@biotek.lu.se 
B, K, W, MBIO, MLAK, MLIV, MWLU

Björn Landfeldt, bjorn.landfeldt@eit.lth.se
BME, C, D, E, IDA, IEA, MSOC, MVAR, MWIR

Carina Fasth, carina.fasth@ftf.lth.se 
F, N, Pi, TNB, MFOT, MMSR, MNAV, Fristående kurser, Uppdragsutbildning

Diskriminering, trakasserier och särbehandling

Lunds universitet och LTH har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Om du blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling ska en händelserapport fyllas i och lämnas till LIKA-gruppen vid Studentservice LTH.

Händelserapport LTH (PDF, 198 kB, ny flik)

Hjälp och kontakt

Om du har frågor eller funderingar som rör likabehandling eller arbetsmiljö kan du alltid vända dig till LIKA-gruppen som är en arbetsgrupp vid Studentservice LTH. LIKA-gruppen består av studie- och karriärvägledare samt kurator, där samtliga har tystnadsplikt.

Samordning likabehandling och arbetsmiljö för studenter: lika@lth.lu.se

På skoltid

  • Områdesansvariga eller prefekter
  • LTH:s kuratorer
  • Samordnare för arbetsmiljö och lika villkor lika@lth.lu.se 
  • Studie- och karriärvägledningen

På din fritid

  • Ring 112
  • Säkerhetsfunktionen vid LU 046-222 07 00 (väktare finns tillgängliga dygnet runt)

  • Studiesocialt ansvarig vid Teknologkåren: sa@tlth.se
  • Sektionernas likabehandlingsombud

Studiesocialt ansvarig vid Teknologkåren

Studiesocialt ansvarig vid Teknologkåren arbetar med utbildningspolitiska frågor samt att förbättra den studiesociala miljön.

sa@tlth.se 

Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer

Studentombudet erbjuder råd och stöd när du stött på problem som rör dina studier.

Email: studentombud@lus.lu.se
Besöksadress: Sandgatan 2 (AF-borgen), våning 4 

Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer (Studentombudets webbsida)

Diskrimineringsombudsmannen

I Sverige finns en myndighet som heter Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. DO:s arbete gäller alla diskrimineringsgrunder. Om du har gjort en anmälan men anser att universitetet inte har gjort tillräckligt kan du få hjälp från DO att föra saken vidare. På DO:s webbsidor finns information och råd om diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen (DOs webbsida)

Om något händer

Kontaktvägar och stöd vid händelser som inbrott, stöld, förlorat passerkort, hot eller våld.

Sidansvarig: wiveca.axner@lth.lu.se | 2021-06-29