Hoppa till huvudinnehåll

Ansökningsguide

Ansökningsguiden är omfattande och syftet är att ta dig igenom från det att du har bestämt dig för att söka utbyte till det att du skickar in ansökan. Ansökningsguiden ersätter inte informationen som finns på LTH:s studentwebb utan ska användas som kompletterande medel, och förutsätter att du vet vad utbytesstudier är och generellt hur processen går till i stort.

Använd innehållsförteckningen för att navigera dig i guiden. En del av informationen ger bakgrundsinformation för de som vill få en djupare förståelse för hur utbyte och avtal fungerar, medan andra delar är mer praktisk information. Guiden avslutas med en kort checklista.

 

Innehållsförteckning

LTH:s sökbara universitet

 • Universitetsinformation och partneruniversitetens krav
 • LTH:s utbytesplatser (LTH)
 • Lunds universitets utbytesplatser (LU)

Att välja universitet och hitta kurser

 • Personliga preferenser och profil kontra tillgänglighet
 • Hitta kurser för att sammanställa en studieplan

Ansökan

 • Dokument
 • Skapa och skicka in ansökan i SoleMove
 • Lunds universitets steg-för-steg SoleMove-guide

Checklista

Vid frågor eller tekniska problem


LTH:s sökbara universitet

Sökbara universitet skiljer sig från år till år och publiceras på sidan "Sökbara universitet" på LTH:s studentwebb i samband med att ansökan öppnas. Universiteten är uppdelade utifrån architecture, industrial design och engineering, därefter per land och avtal.

I ansökningssystemet SoleMove anges LTH:s sökbara universitet med (LTH) eller (LU) som ansvariga enheter, men du söker båda i LTH:s ansökan och kan blanda fritt mellan dem.

Universitetsinformation och partneruniversitetens krav

Genom att klicka på ett avtal kan du läsa detaljerad information om avtalet. Det är här partneruniversitetens krav uppges, eventuella terminsrestriktioner, med mera, och utifrån dessa ska du avgöra ifall avtalet passar dig och din profil. Informationen är uppdelad i ämnesområde, studienivå, språk och språkkrav och viktig information.

Specificerar vad du får läsa. För mer information se LTH:s utbytesplatser (LTH) och LU:s utbytesplatser (LU) här nedan.

Här uppges tillåten studienivå. ”1st cycle” och/eller ”2nd cycle” är den universella benämningen för grundnivå respektive avancerad nivå, då denna skiljer sig beroende på land (exempelvis undergrad, grad, postgrad, bachelors, masters, med mera).

Står det 1st cycle får du endast läsa kurser på det universitetets motsvarande grundnivå –med det sagt, innebär det inte alltid att kurserna tillgodoräknas på grundnivå vid LTH. Exempelvis, i USA och Japan är deras grundutbildning fyraårig och i Brasilien är den sexårig, vilket innebär att det är en stor chans att kurserna i de senare årskurserna kan tillgodoräknas som avancerad nivå på LTH.

2nd cycle innebär att du endast får läsa kurser på det universitetets motsvarande avancerade nivå.

Här redogörs utbildningsspråk och språkkrav. I många fall står det två språk, exempelvis spanska/engelska. På en del universitet räcker det med engelska, andra universitet kräver att du uppnår en viss nivå i modersmålet. Läs vad som gäller på universitetens hemsidor, undersök hur många relevanta kurser de har på engelska och försök avgöra själv vad som är rimligt om inget annat framgår.

Notera att du inte behöver uppnå språkkravet när du ansöker till LTH, men du måste vara beredd på att göra det när du ska ansöka till värduniversitetet.

Terminsrestriktioner, särskilda ämnesrestriktioner, namn på institutionen du måste välja kurser på, med mera, hittar du här.

LTH:s utbytessplatser (LTH)

LTH:s utbytesplatser delas upp i fakultetsspecifika och ämnesspecifika avtal, och markeras med ”(LTH)” i avtalsnamnet.

Fakultetsspecifika avtal är de vars ämnesområde är ”Architecture”, ”Design” eller ”Engineering”. Avtalen med ämnesområde ”Architecture” och ”Design” är reserverade för studenter på arkitekturprogrammet respektive industridesignprogrammet.

Avtalen med ämnesområdet ”Engineering” är reserverade för högskole- och civilingenjörsstudenter, och innebär att LTH:s studenter kan läsa på det universitetets motsvarande fakultet/skola som övergripande rör ingenjörsrelaterade ämnen. Naturligtvis har inte alla universitet samma kursutbud som LTH och därför måste du undersöka ifall du hittar relevanta kurser för dig på deras engineering fakultet/skola.

Ämnesspecifika avtal är de vars ämnesområde är exempelvis Mathematics, Physics, Statistics, Mechanics and metal work, och liknande. Du kan då endast läsa kurser inom just det specifika ämnesområdet. Oavsett vilket program du tillhör kan du välja dessa avtal förutsatt att du väljer kurser inom ämnesområdet som uppges och att dessa kan tillgodoräknas inom ditt utbildningsprogram på LTH (och såvida det inte står specifikt att det är för ett visst program).

Lunds universitets utbytesplatser (LU)

Varje år tilldelas Lunds universitets fakulteter, däribland LTH, platser till partneruniversitet som Lunds universitet har avtal med. Dessa platser kallas university wide eller universitetsgemensamma, och är markerade med ”(LU)” i avtalsnamnet. Som sagt söker du även dessa i LTH:s ansökan och du kan blanda fritt mellan avtalen i din ansökan.

Dessa avtal har, inte alltid men oftast, mindre snäva ämnesrestriktioner och större frihet att välja kurser jämfört med LTH:s. Här är det dock viktigt att du läser både den allmänna informationen om dessa universitet genom att klicka på ”Division of External Relations” och LTH-specifik information under ”Faculty of Engineering (LTH)”.

På Lunds universitets utbytesplatser (LU) är det viktigt att ta del av både allmän information under Division of External Relations och LTH-specifik information under Faculty of Engineering (LTH).


Att välja universitet och hitta kurser

Det finns inget allmängiltigt sätt för hur du bäst väljer universitet att söka till och hitta kurser på dessa, men här tar vi dig igenom steg för steg enligt våra erfarenheter och rekommendationer.

Börja gå igenom aktuella sökbara universitet och välj universitet utifrån dina preferenser, så som land, språk, kultur och ranking. Uteslut därefter de universitet som har krav eller begräsningar som inte passar din profil.

När du har ett urval av universitet som du tycker verkar bra och vars avtal stämmer överens med din profil är det dags att se över kursutbudet. Att hitta kurser är oftast det som tar längst tid. Vanligen har universitet separata sidor för utbytesstudenter med information och hänvisning till en kurskatalog. Här är det viktigt att navigera rätt samtidigt som du har koll på vad avtalen med LTH/LU säger. Tänk på att informationen ska vara riktad mot utbytesstudenter som vill komma till det universitetet.

För utbyten inom Europa, googla universitetets namn följt av ”Incoming Erasmus”. För utbyten utanför Europa, googla universitets namn följt av ”Incoming exchange”. Du är sällan en ”International student” och aldrig en ”freemover”. Om du inte hittar, prova att lägga till ”courses” eller ”course catalogue” till söksträngen.

Eftersom schema och kursutbud för nästkommande läsår sällan är publicerade när du ska förbereda din ansökan, måste du utgå ifrån nuvarande läsårets information. Var beredd på att kursutbudet kan ändras lite, att en kurs du vill läsa är fullsatt, eller att du av någon annan anledning behöver byta kurs –se därför till att du har så kallade back up-kurser ifall något skulle hända. Glöm inte att spara länkarna till kursbeskrivningarna och/eller kurskatalogen när du väl har hittat dem; du behöver dem sen!

Slutligen, sök endast universitet du verkligen vill åka till, för visst händer det att man får sitt sist rangordnade universitet, och vi hoppas att du ska glädjas åt en eventuell nominering oavsett rangordning!


Ansökan

Ansökan med tillhörande dokument ska skickas in digitalt i SoleMove där du loggar in med ditt LUCAT-ID. Tänk på att ansökan stänger kl. 23:59.

Dokument

Följande dokument ska förberedas och laddas upp i din ansökan i SoleMove.

Ett motivationsbrev på max 1 A4-sida på engelska riktat mot ditt högst rangordnade universitet. Om ditt högst rangordnade är Global Engineering 3-nätverket ska motivationsbrevet vara riktat mot ditt högst rangordnade universitet inom nätverket. 

Det finns inget rätt sätt att skriva ett motivationsbrev, men fundera på vad du förväntas att få ut av utbytet, både personligt och akademiskt, om du blir nominerad till just detta universitet. Om du behöver mer inspiration och tips om hur man skriver ett Statement of Purpose rekommenderar vi att du googlar.

På engelska. Inkludera studier, fria aktiviteter, arbetserfarenhet, med mera.

Studieplan 1 är en preliminär studieplan som du ska fylla i genom LTH:s mall. I mallen ska du göra en studieplan för varje sökt universitet (max 15 universitet) och sedan ladda upp i ansökan.

Syftet med Studieplan 1 är att visa att du har grundligt undersökt kursutbudet på de universitet du vill göra utbytet och att dessa stämmer överens med partneruniversitetets krav och restriktioner. Urvalet av kurser ska också vara relevanta för ditt utbildningsprogram på LTH, men tänk på att ditt program inte kan vägleda dig i detta så tidigt i processen, utan här är det kreativt och självständigt detektivarbete som gäller.

Ladda ner mallen för Studieplan 1 (docx, 76,5 kB).

Studenter på arkitekturprogrammet ska ladda upp en portfölj. Studenter på industridesign i årskurs 2 ska ladda upp en A3-sida med projektbilder.

Här har vi samlat vanliga frågor från studenter gällande dokument: 

FAQ - Frågor och svar | Dokumenten i ansökan

Skapa och skicka in ansökan i SoleMove

Instruktionerna i SoleMove är inte alltid självklara varför vi vill uppmärksamma dig på särskilda steg, i kronologisk ordning, där det är lätt att göra fel.

 • När du har loggat in, välj i vänster meny "Application form for outgoing student mobility".
 • Välj "S - Study" som mobility type.
 • Försäkra dig om att du har valt LTH:s ansökan i rullistan över ansökningsomgångar.
 • Ska du söka University of California kommer det att finnas en separat ansökningsomgång att välja för den ansökan.

 • All förifylld information hämtas från Ladok.  Andra inte formatet på ditt personnummer. Det bör vara 12 siffror utan bindestreck enligt formatet ÅÅÅÅMMDDXXXX.
 • Ditt och din kontaktpersons telefonnummer ska uppges i internationellt format +467[…] (Om du inte kan skicka in ansökan beror det troligtvis på att telefonnumren är fel).
 • Välj ”Faculty of Engineering LTH” i ”Name of your faculty at LU”.

 • Klicka på "+Add new institution/enterprise".

 • Fyll i “Duration of your exchange”. Välj endast utbytestermin/er som är sökbara enligt partneruniversitetens krav och restriktioner. Använd aldrig ”Other” där du uppger egna datum för terminen!

Här kommer ett exempel:

Om du är flexibel med när du kan åka på utbyte och vill öka dina chanser kan du söka olika terminer till samma universitet.

 1. Under "List of universities/organisations", väljer du först den termin du helst vill åka i "Duration of your exchange”,  t. ex. Autumn 2024.
 2. Sen anger du eventuella ytterligare önskemål på termin i fritextfältet "Additional Information”.

För att vi ska kunna ta hänsyn till det du skrivit i "Additional information", är det viktigt att din totala rangordning framgår tydligt.  

Välj ett av följande allternativ:

 • Civilingenjör: 071- Engineering and engineering trades
 • Arkitektur: 0731 - Architecture and town planning
 • Industridesign: 0212 - Fashion, interior and industrial design

Uppge programmet (inte specialiseringen!) du läser exakt enligt följande mall:

 • Arkitektur
 • Bioteknik
 • Datateknik
 • Ekosystemteknik
 • Elektroteknik
 • Industridesign
 • Industriell ekonomi
 • Informations- och kommunikationsteknik
 • Kemiteknik
 • Lantmäteri
 • Medicin och teknik
 • Maskinteknik
 • Maskinteknik med teknisk design
 • Riskhantering
 • Teknisk fysik
 • Teknisk matematik
 • Teknisk nanovetenskap
 • Väg- och vattenbyggnad
 • Högskoleingenjörsutbildning
 • LTH's international master's programme (2 years)

Du ska ladda upp samtliga dokument som nämns i denna guide trots att endast "Statement of Purpose" är obligatoriskt enligt systemet. Du behöver inte ladda upp ett Ladok-utdrag. 

Slutligen hittar du även en komplett, steg-för-steg ansökningsguide på Lunds universitets hemsida. Notera dock att den inte är LTH-specifik. Vi rekommenderar därför att du använder den tillsammans med punkterna ovan.

Application guide for outgoing exchange students


Checklista

 1.  Jag har läst igenom och uppfyller LTH:s behörighetskrav.
 2.  Jag har läst igenom och förhåller mig till LTH:s krav för utbytesstudier.
 3.  Jag har läst igenom och förhåller mig till partneruniversitetens krav för de universitet jag söker till så som de anges i SoleMove.
 4.  Jag har grundligt undersökt kursutbudet vid de universitet jag söker till för att försäkra mig om att det finns kurser och back up-kurser som är relevanta för mitt utbildningsprogram.
 5.  Jag har skrivit "Statement of Purpose" på engelska till mitt högst rangordnade universitet.
 6.  Jag har skrivit CV på engelska.
 7.  Jag har fyllt i Studieplan 1 enligt instruktionerna i mallen och kurserna jag har valt stämmer överens med universitetsinformationen för de universitet jag söker.
 8.  Jag har skapat ansökan i SoleMove och försäkrat mig om att jag inte har gjort vanliga misstag som tas upp i denna studentguide.
 9.  Jag har förtydligat hur jag önskar och angett min totala rangordning  i fritextfältet "Additional Information" (gäller bara om du vill söka olika termin på ett och samma universitet).
 10.  Jag har uppgett mitt utbildningsprogram enligt mallen i denna guide.
 11.  Jag har laddat upp samtliga dokument som nämns i denna guide. 

Vid frågor eller tekniska problem

För frågor om ansökan eller utbytesstudier kontakta outgoing@lth.lu.se

För tekniska frågor och problem gällande SoleMove kontakta solemove@er.lu.se

LU:s steg-för-steg SoleMove-guide

Du hittar en komplett, steg-för-steg ansökningsguide på Lunds universitets hemsida. Notera dock att den inte är LTH-specifik. Vi rekommenderar därför att du använder den tillsammans med LTH:s ansökningsguide. 

Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor från studenter gällande utbytesstudier - för att underlätta för dig i din utbytesprocess.

Ansökningsdeadline

Ansökan med tillhörande dokument ska skickas in digitalt i SoleMove var du loggar in med ditt LUCAT-ID. Tänk på att ansökan stänger kl. 23:59!

Sidansvarig: outgoing@lth.lu.se | 2023-10-09