Information om din digitala tenta!

Lund universitet har lanserat en webb med information som du behöver inför din digitala tenta. Vilka digitala verktyg kan användas, vad ska du tänka på om din tenta övervakas och hur kan du bäst förbereda dig? Det får du svar på via www.campusonline.lu.se.

– Publicerad den 4 mars 2021

Campus Online är resultatet av en uppmaning från Lunds universitets studentkårer, som vill ha tydligare information om vad som gäller kring digital examination.

Digital examination för svenska studenter (Campus online vid LU)

Webbplatsen innehåller generell information om bland annat:

  • En checklista om vad du ska tänka på inför sin digitala tenta och information om de digitala verktyg som kan användas vid tentan.
  • Stöd och förberedelser innan tentan: digital verktygslåda (tillgänglighetstöd och andra programvaror), om din studiemiljö (studieverkstaden, studenthälsan och pedagogiskt stöd) med mera.
  • Juridiska ramverket kring examinering, dvs rättigheter och skyldigheter, fusk, GDPR och övervakning.

Mer information om din tenta på LTH finns på Studentwebben under "Mina studier".

Tentamen

Studentportalen omdirigeras

Den webbadress som tidigare har lett till en startsida för studentportalen – www.student.lu.se – pekas om till den svenska sidan för nuvarande studenter på lu.se, där man fortsättningsvis kommer att kunna hitta länkar till inloggning i LADOK och annat material från Studentportalens startsida.