Rektors vårhälsning till universitetets medarbetare och studenter

FILM. Rektor Erik Renström tackar alla medarbetare och studenter för de insatser som gjorts under pandemin och allt tålamod som visats.

– Publicerad den 28 april 2021

- Tack vare er har arbete och studier flutit på i så hög utsträckning som möjligt. Dessutom har vi inte sett några allvarliga klustersmittor och vi har visat för världen att Lunds universitet även klarar av att hantera en pandemi på ett utmärkt sätt.

Rektors vårhälsning (Youtube)