Hoppa till huvudinnehåll

Trondheim, Tromsö och Kaunas är populära utbytesdestinationer

LTH ingår i en rad internationella universitetsnätverk – med följden att du som student kan läsa en eller ett par terminer vid några av världens toppuniversitet och samtidigt få både en unik utbildning och global kulturell kompetens. Idag märks ett ökat intresse för utbytesstudier i Norden och Baltikum, vilket välkomnas av LTH:s rektor Annika Olsson, som just förnyat ett avtal med universitet i regionen.

– Publicerad den 25 maj 2022

Ljus jugendfasad i sten i Riga. Foto.
Läsa och leva i Riga – i en termin eller två? Internationell erfarenhet ofta en integrerad del av utbildningen på LTH. Cirka en tredjedel av studenterna ger sig ut i världen på utbyten eller för att göra sitt examensarbete. Foto: Unsplash

LTH ingår i ett nätverk mellan 28 av Nordens och Baltikums främsta lärosäten – Nordtek – och avtalet har nu förlängts till 2025.

– Jag är glad att LTH är del av detta sammanhang och vill betona att det nordiska och baltiska samarbetet är mycket viktigt för oss. Dels handlar det om att våra studenter uppskattar möjligheterna till utbyten i närområdet, dels handlar det om att internationella allianser blir än mer betydelsefulla i tider av oro och upptrappade hot i vår region, säger LTH:s rektor Annika Olsson.

Reykjavik, Trondheim och Riga är några av de orter som LTH-studenter kan studera på inom ramen för Nordteksamarbetet. Idag märks ett ökat intresse för utbytesstudier inom Norden, och en spaning är att ”klimatsmarta” utbyten i Sveriges närområde blir alltmer efterfrågade. Exempelvis i Baltikum, som tidigare lockat relativt få studenter – trots höga betyg från dem som valt att resa dit.

En ”utbyteskultur” på LTH

På LTH är internationell erfarenhet ofta en integrerad del av utbildningen, och omkring en tredjedel av studenterna ger sig ut i världen på utbyten eller för att göra sitt examensarbete.

– Genom att ta vara på och bli en del av LTH:s utbyteskultur kan våra studenter bland annat skräddarsy sin utbildning och förbereda sig för en global arbetsmarknad, säger Annika Olsson.

Vid sidan av studentutbyten innebär Nordtek-samarbetet så kallade mobiliteter för anställda. Dessa utbyten för lärare och teknisk-administrativ personal ska bidra till att stärka avancerad ingenjörsutbildning – med koppling till forskning, innovation och entreprenörskap – vid lärosäten som redan håller hög kvalitet i sina verksamheter.

Lättare att studera utomlands

Att rektorer, lärare, anställda och studentkårer skapar relationer med andra universitet i andra länder gynnar studenterna, bland annat i form av väl fungerande utbyten under, eller som del av, en utbildning eller ett program.

– För mig är internationalisering av universitetet en viktig fråga. Det betyder till exempel att vi kvalitetssäkrar utbyten, stärker relationer till andra universitet och värnar om en mångnationell och öppen miljö här på LTH. Vi behöver självklart människor med många olika perspektiv och bakgrund när vi utforskar och skapar tillsammans med sikte på att förbättra för människa och miljö.

Ringar på vattnet

Annika Olsson säger att hon önskar att ännu fler LTH:are skulle söka sig till internationella utbyten:

– Det är roligt att det inte bara är Vancouver och Queensland som lockar numera, utan att våra studenter också har fått upp ögonen också för universitetsstäder som Trondheim, Tromsö och Kaunas. Nu stärker vi relationerna med lärosäten i bland annat dessa städer, något som jag tror kan leda till ringar på vattnet för både LTH och våra partners.

LTH:s rektor menar att utbyten ofta leder till påtaglig samhällsnytta, även om det inte alltid är lätt att leda i bevis:

– Både för studenter och anställda gäller att rörlighet och internationella kontakter kan ge idéinjektioner och leda till nya och ibland modigare frågeställningar inom exempelvis forskning, innovation och entreprenörskap.

Kontakt

Vill du veta mer? Hör av dig till Internationella avdelningen på LTH via outgoing@lth.lu.se

Studenter studerar på Aaltouniversitetet. Foto: Unto Rautio

Studentutbyte i Norden och Baltikum

Inom Nordtek är LTH ett av de mest sökta lärosätena för utbyten. LTH:s studenter ger sig bland annat av till: 

  • Aalto-universitetet – utanför Helsingfors
  • Kaunas University of Technology 
  • NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – i Trondheim
  • RU, Reykjavik University 
  • UiT Norges arktiske universitet – i Tromsö

Mer om internationella möjligheter på LTH

Nordteknätverket

Nordtek är ett nätverk av rektorer, internationella handläggare eller koordinatorer och studenter vid de tekniska universiteten i de nordiska och baltiska länderna. Medlemmarna representerar 28 universitet och fler än 120 000 studenter, lärare och forskare. Nordtek bedriver bland annat ett utbytes- eller mobilitetsprogram för studenter och lärare.

Den som gör ett utbyte inom ramen för Nordtek på en eller högst två terminer får Erasmusstipendiet och kan även söka extra bidrag för grönt resande.

En kvinna ser ut över Kinesiska muren. Foto.

Fler internationella nätverk – LTH

Lunds universitet sticker ut i Sverige som ett lärosäte till vilket många studenter från andra länder söker sig. 

LTH har cirka 150 partneruniversitet, och varje år ger cirka 400 studenter sig i väg på utbyten som kvalitetssäkras och kan tillgodoräknas i utbildningen. 

Mer om universitetsnätverk – på Studentwebben LTH