Hoppa till huvudinnehåll

Sommarskola utomlands

Som student vid Lunds universitet finns det möjlighet att studera utomlands eller delta i internationell studentkonferens under sommaren. För vissa av dessa aktiviteter ingår stipendier. Nominering till sommarskolan påverkar inte dina chanser om du vill söka andra utbyten.

Sommarskolorna riktar sig till LTH-studenter i åk 1-4. 

Sommarskolor 2022

Följande sommarskolor kommer inte att vara sökbara 2022:

 • Beihang University International Summer School
 • Transdisciplinary Summer School on the Environment, Nagasaki
 • International Summer Water Resources Research School, Xiamen

Om du är intresserad av att delta i en sommarskola 2022, finns möjligheten att söka sommarskolor på egen hand. Vi publicerar dessa löpande under Sommarskola på egen hand nedan.

Du som läser tredje eller fjärde året på LTH:s civilingenjörsprogram har möjlighet att söka till Summer Undergraduate Research Fellowship på California Institute of Technology, Caltech.

SURF (Institutionen för Reglertekniks webbsida)

Caltech (Caltechs webbsida)

Frågor hänvisas till Anders Rantzer, anders.rantzer@control.lth.se

Ansökan

Ansökningsperiod: 1 oktober - 4 november 2021 kl. 23:59 inför sommaren 2022.

Din ansökan ska innehålla följande:

 1. Statement of Purpose
  Ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida.
 2. Curriculum Vitae (CV)
  På engelska med foto.
 3. Betygsutdrag på engelska
  Skriv ut från Ladok eller be om ett intyg på Studiecentrum, i receptionen

Dessa dokument skickas in som en samlad PDF till anders.rantzer@control.lth.se. Namnge dokumentet med ditt namn, program och SURF. Exempelvis: Namn Namnsson B SURF.

 • Datum för sommarskolan: Datum publiceras januari/februari
 • Datum för ansökan till LTH: Februari (datum publiceras senare)
 • Avgifter: Sommarskolan, inklusive kost och logi bekostas av Beihang University.
 • Behörighet: Endast för LTH-studenter i åk 1-3 (undergrad-studenter)

Ansökan

Ansök om att bli nominerad online i SoleMOVE (SoleMOVE's ansökningsportal)

 1. Statement of Purpose
  Ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida.
 2. Curriculum Vitae (CV)
  På engelska med foto.

LTH:s Internationella avdelning gör ett urval baserat på medelbetyget och motivationsbrevet. Först när du nominerats av LTH:s Internationella avdelning kan du ansöka till sommarskolan.

 • Datum för sommarskolan: Juli - augusti
 • Datum för ansökan till LTH: Februari (datum publiceras senare)
 • Avgift: Ingen kostnad
 • Boende och resekostnader: Egen finansiering
 • Behörighet: ÅK 1-4
 • Poäng: För frågor om tillgodoräknande kontakta din programplanerare
 • Stipendium: Cirka 8000 kr/månad för nominerade som uppfyller betygssnittet. Räkna ut om du är behörig genom att använda kalkylatorn till höger (eller längst ner om du använder mobil)
 • Inriktning: Sommarskolan involverar en månads praktik (forskning tillsammans med en professor) på en av Nagasaki University's olika fakulteter, samt ett två-veckors seminarium på fakulteten för miljövetenskap
 • Urval: LTH:s Internationella avdelning gör ett urval baserat på medelbetyget och motivationsbrevet. Först när du nominerats av LTH:s Internationella avdelning kan du ansöka till sommarskolan.

Tidigare reseberättelser (Lunds universitets webbsida) Sök efter ”Nagasaki” i fritextfältet

Sommarskolans upplägg: 

 1. Praktik
  Ett brett urval ämnen erbjuds inom både samhällsvetenskap och naturvetenskap beroende på intresse. Exempel på område är: analytisk / grön kemi, toxikologi, avfallshantering, fysiologi, bioteknik, geologi, psykologi, miljövård, miljölagstiftning, ekonomi, sociologi, internationella relationer, förvaltning och planering.
 2. Seminarium 
  Föreläsningar om japansk miljöpolitik och förvaltning samt forskning och teknologi kring miljöfrågor i både japan och asien. Förutom föreläsningar ingår studieresor, gruppdiskussioner, presentationer och sociala event. 

Ansökan

Ansök om att bli nominerad online i SoleMOVE (SoleMOVE's ansökningsportal)

 1. Statement of Purpose
  Ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida.
 2. Curriculum Vitae (CV)
  På engelska med foto.

LTH:s Internationella avdelning gör ett urval baserat på medelbetyget och motivationsbrevet. Först när du nominerats av LTH:s Internationella avdelning kan du ansöka till sommarskolan.

 • Datum för sommarskolan: Datum publiceras senare
 • Ansökningsperiod till LTH: Februari (datum publiceras senare)
 • Avgift: Ingen kostnad
 • Boende och resekostnader: Egen finansiering
 • Behörighet: Du som student ska vid ansökningstillfället har klarat minst 90hp inom programmet inklusive VVRA01/VVR111 för W och VVRA05/VVR145 för V
 • Inriktning: Kursen (VVRF05) ger 7,5 hp och ges från april-september, där 4 veckor är förlagda i Kina. Genom ett projektarbete tillsammans med kinesiska studenter får du erfarenhet av interkulturellt samarbete i en internationell miljö. 

Kursplan (Kurswebben LTH)

Frågor om kursen hänvisas till Linus Zhang, teknisk vattenresurslära.
Email: linus.zhang@tvrl.lth.se

Frågor om ansökan hänvisas till Stephanie Jung, internationella avdelningen.
Email: stephanie.jung@lth.lu.se

Ansökan

Ansök om att bli nominerad online i SoleMOVE (SoleMOVE's ansökningsportal)

 1. Statement of Purpose
  Ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida.
 2. Curriculum Vitae (CV)
  På engelska med foto.

LTH:s Internationella avdelning gör ett urval baserat på medelbetyget och motivationsbrevet. Först när du nominerats av LTH:s Internationella avdelning kan du ansöka till sommarskolan.


Sommarskola på egen hand

Det kommer kontinuerligt in tips om sommarkurser från LTH:s partner-universitet. De som verkar extra intressanta för LTH-studenter publiceras här löpande.

Internationella avdelningen bistår med information om sommarkurser som du söker helt på egen hand. Ofta är sommarkurserna förknippade med avgifter och finansieringen står du som student för. 

OBS: inga tillgodoräknande kan garanteras - tala med din programledare.

Sommarskolor 2022

Kommer uppdateras löpande mellan november 2021 och maj 2023.

Sommarkurser via Lunds universitet

Sommarkurser via Lunds universitet på egen hand

Sidansvarig: outgoing@lth.lu.se | 2021-12-13