Hoppa till huvudinnehåll

Ny avancerad drönarutbildning på Trafikflyghögskolan

Lunds universitet och Folkuniversitetet har beviljats tre utbildningsomgångar för att utbilda piloter för avancerade flygoperationer med obemannade luftfartygssystem (UAS) av Myndigheten för Yrkeshögskola (MYH). Nytt är att utbildningen även möjliggör transport och släpp av last, flygande över människor och befolkade områden, samt integrerat och nära annan luftfart.

Jonas Andersson – Publicerad den 24 januari 2024

Bild på en drönare
Trafikflyghögskolan utbildar drönarpiloter på avancerad nivå. I bakgrunden syns Rikard Tyllström.

Utbildningen, ”UAS-pilot inom kategorin SPECIFIK” är en av Europas mest omfattande utbildningar för civila piloter av obemannade flygsystem och befäster Trafikflyghögskolan vid Lunds universitets breda utbildnings- och forskningsmiljö vid Campus Ljungbyhed. 

– Beviljandet är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan Folkuniversitetet och Lunds universitet som utnyttjar båda organisationernas styrkor för att tillhandahålla en komplett utbildning för piloter av framtidens obemannade flygsystem, säger Rikard Tyllström, som ansvarar för drönarutbildningen på Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed.

I utbildningen ingår exempelvis utveckling av kompetens för flygning bortom synhåll, i mörker, med last, över bebyggelse samt i ett integrerat luftrum. Läroplanen har en balans mellan teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet, tack vare användning av avancerade simulatorer och verkliga miljöer. Utbildningen omfattar ett brett spektrum av aeronautiska områden, men också juridik och affärsutveckling.

Starkt växande bransch

Utbildningen drar nytta av en unik aeronautisk miljö, Campus Ljungbyhed, utrustad med kontrollerat luftrum och en omfattande testbädd för UAS som ger studenterna praktiska erfarenheter i en säker miljö. 

– Med en bransch som upplever exponentiell tillväxt, kommer studenter från denna utbildning att vara mycket eftertraktade av arbetsgivare som söker kunniga och skickliga piloter till framtidens hållbara flygindustri. Detta samarbete mellan Folkuniversitetet och Lunds universitet har för avsikt att möta branschens växande efterfrågan, säger Rikard Tyllström.

Om Trafikflyghögskolan vid Lunds universitet

Lunds universitet Trafikflyghögskolan (TFHS) har som mål att vara ett kunskapscentrum för forskning, utveckling och utbildning inom de aeronautiska vetenskaperna där vi i samverkan förstår, förklarar och förbättrar flyget mot ett tillgängligt, hållbart och säkert samhälle i den digitala tidsåldern. Trafikflyghögskolan och dess auktoriserade drönarskola (ADS) för utbildning av piloter till flygoperationer med obemannade luftfartygssystem är en organisation fokuserad på att främja utbildning, utveckling och forskning genom laboratorie-, simulerings- och verkliga miljöer vid Ljungbyheds flygplats.

Information om Trafikflyghögskolan på deras webbplats