Rekommendationen om digital utbildning som utgångsläge tas bort

Den 27 maj presenterade regeringen sin plan i fem steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin. En av rekommendationerna är att ta bort digital utbildning som utgångsläge för högre utbildning. Det innebär att utbildning på universitet och högskolor kommer att kunna hållas på plats från och med den 1 juni.

– Publicerad den 1 juni 2021

Anledningen till att rekommendationen lyfts nu är att ge lärosätena bättre planeringsförutsättningar för höstterminen. Förändringen förväntas ske stegvis med hänsyn tagen till regionalt smitt- och vaccinationsläge.

Universitetsledningen kommer nu att ta ställning till hur universitetet ska kunna öppna upp gradvis samt på ett smittsäkert sätt. Nuvarande rektorsbeslut gäller i sin helhet tillsvidare.

Rektorns blogg om regeringens rekommendation och vad det innebär för universitetet

Uppdateringar i frågan kommer att meddelas på lu.se/corona samt lth.se/covid19.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Regeringens pressmeddelande om att rekommendation om distansundervisning för vuxna upphör

Folkhälsomyndighetens rekommendation om återgång till campus för högre utbildning