Hoppa till huvudinnehåll

Sök stipendier från Alliance Française Stockholm för högre studier i Frankrike

Nu är det möjligt att söka stipendier för studier i Frankrike i en eller två terminer.

– Publicerad den 7 mars 2023

Studenter går utomhus. Foto.

Stipendierna är avsedda för högskole- och universitetsstudier i Frankrike. Sökande ska ha förkunskaper i franska (minst steg 5). Studierna ska omfatta minst fyra månader (vanligtvis en studietermin). Stipendiebeloppet är som regel 15 000 SEK.

Vem kan ansöka? 
Svenska studenter bosatta i Frankrike och disputerade svenska studenter kan inte söka. Svenska studenter som har gått på gymnasiet vid Lycée Français Saint-Louis i Stockholm kan inte heller söka. Stipendium kan inte sökas för att endast följa språkstudier eller åka på studiebesök. Kurserna som läses vid universitet i Frankrike ska huvudsakligen vara på franska och inte på engelska. Erasmus-studenter som vill söka är välkomna och ska bifoga ett intyg på antagningsbesked.

Hur ansöker man? 
Inom två månader efter avslutade studier/projekt skall rapport insändas till Alliance Française. Ofullständiga ansökningar beaktas inte. I samband med ansökan ska nedan angivna dokument skickas in och vara kontrollerbara. 

  1. Ansökningsformuläret (med ifyllda obligatoriska uppgifter om födelseår, kunskaper i franska mm.).
  2. Studentbetyg
  3. Intyg på universitets- och högskolepoäng från Sverige eller utomlands, i förekommande fall översatta till svenska
  4. Alla intyg ska vara daterade och innehålla referenser till person med befattning, postadress, e-postadress och telefonnummer.
  5. För Erasmus-studenter bifogas intyg på antagning som Erasmus-student vid ett universitet i Frankrike.

Ansökningstiden är mellan den 1 mars och den 1 april varje år. Observera att ansökan inte kan göras retroaktivt. Studierna ska påbörjas under hösten samma år som ansökan gjorts, eventuellt under våren året därpå. Ansökan om stipendium ska skickas till det elektroniska ansökningssystemet senast 1 april kl. 23.59. Stipendium kan inte sökas per e-post.

Ansök

Stipendieansökan – Alliance Française Stockholm

Mer information

För studenter – Alliance Française Stockholm