Pedagogiskt stöd för dig med funktionsnedsättning

Informationsmöte

På mötet får du information om vilket stöd du kan få under din studietid för att känna dig bättre förberedd inför studiestarten. Vad innebär akademiska studier? Vilket stöd kan du få vid universitetet? Du får även möjlighet att ställa dina frågor i ett mindre sammanhang.

Campus Lund

Dag: Onsdagen 18 augusti
Tid: 10:00
Plats: Via Zoom, länk fås vid anmälan.

Mötet hålls av samordnare Christina Rowa och Ida Jarbe Holmlund samt specialpedagog Henrik Mejborn. Vi har även bjudit in en studievägledare, en bibliotekarie och en kurator från LTH för att bättre kunna svara på alla frågor du kan tänkas ha.

Anmäl dig med namn och vilket program du är antagen till: christina.rowa@stu.lu.se. Senast måndagen den 16 augusti.

Campus Helsingborg

Dag: Måndag 23 augusti
Tid: 15:00-17:00
Plats: Via Zoom, länk fås vid anmälan

Mötet hålls av Carina Argelius och Henrik Mejborn. Carina är samordnare för pedagogiskt stöd och Henrik är Specialpedagog. Tillsammans med oss finns också Campus Helsingborgs kontaktbibliotekarie Nina Smiseth.

Anmäl dig med namn och vilket program du är antagen till: carina.argelius@stu.lu.se

För dig med olika former av funktionsnedsättning erbjuder LTH pedagogiska stödinsatser. Du kan få stöd via avdelningen för pedagogiskt stöd vid Lunds universitet, men även av LTH:s kuratorer och bibliotek.

Om du har en varaktig funktionsnedsättning och behöver tillgång till stöd i form av extra skrivtid vid tentamen, anteckningsstöd eller mentor ska du göra en ansökan hos Pedagogiskt stöd på www.nais.uhr.se.

Olika former av pedagogiskt stöd (Lunds universitets webbsida)

Information om pedagogiskt stöd för dig med funktionsnedsättning (Lunds universitets webbsida)

Läs- och skrivsvårigheter

Du kan vända dig till biblioteket för att få stöd kring läs- och skrivsvårigheter. Du behöver inte invänta ett beslut från pedagogiskt stöd för att få tillgång till detta.

Information om läs- och skrivstöd (LTH:s bibliotek i Lund)

Information om läs- och skrivstöd (LTH:s bibliotek i Helsingborg)

Campus HBG

Pedagogiskt stöd och kontaktuppgifter för dig som är student vid Campus HBG (Campus HBG:s webbsida)

Kontaktuppgifter

Christina Rowa
christina.rowa@stu.lu.se
046-222 70 50

Ida Jarbe Holmlund
Program: F, K, M, N. 
ida.jarbe_holmlund@stu.lu.se
046 222 49 29

Din digitala tenta

Stöd inför och under din digitala tenta.

Sidansvarig:  | 2020-11-11