Pedagogiskt stöd för dig med funktionsnedsättning

För dig med olika former av funktionsnedsättning erbjuder LTH pedagogiska stödinsatser. Du kan få stöd via avdelningen för pedagogiskt stöd vid Lunds universitet, men även av LTH:s kuratorer och bibliotek.

Vänd dig till avdelningen för pedagogiskt stöd om du har en varaktig funktionsnedsättning och behöver tillgång till stöd i form av till exempel mentor, extra skrivtid vid tentamen eller anteckningsstöd.

Information om pedagogiskt stöd för dig med funktionsnedsättning (Lunds universitets webbsida)

Läs- och skrivsvårigheter

Du kan vända dig till biblioteket för att få stöd kring läs- och skrivsvårigheter. Du behöver inte invänta ett beslut från pedagogiskt stöd för att få tillgång till detta.

Information om läs- och skrivstöd (LTH:s bibliotek i Lund)

Information om läs- och skrivstöd (LTH:s bibliotek i Helsingborg)

Samtalsstöd

Om du behöver samtalsstöd ska du vända dig till LTH:s kuratorer

Kontaktuppgifter till LTH:s Kuratorer

Campus HBG

Studievägledning och stöd för dig som är student vid Campus HBG (Campus HBG:s webbsida)

Kontaktuppgifter

Christina Rowa
christina.rowa@stu.lu.se
Telefon: 046-222 70 50

Ida Jarbe Holmlund
ida.jarbe_holmlund@stu.lu.se
Telefon: 046 222 49 29

Din digitala tenta

Stöd inför och under din digitala tenta.

Sidansvarig:  | 2020-11-11