Pedagogiskt stöd för dig med funktionsnedsättning

För dig med olika former av funktionsnedsättning erbjuder LTH pedagogiska stödinsatser. Du kan få stöd via avdelningen för pedagogiskt stöd vid Lunds universitet, men även av LTH:s kuratorer och bibliotek.

Om du har en varaktig funktionsnedsättning och behöver tillgång till stöd i form av extra skrivtid vid tentamen, anteckningsstöd eller mentor ska du göra en ansökan hos Pedagogiskt stöd på www.nais.uhr.se.

Olika former av pedagogiskt stöd (Lunds universitets webbsida)

Information om pedagogiskt stöd för dig med funktionsnedsättning (Lunds universitets webbsida)

Läs- och skrivsvårigheter

Du kan vända dig till biblioteket för att få stöd kring läs- och skrivsvårigheter. Du behöver inte invänta ett beslut från pedagogiskt stöd för att få tillgång till detta.

Information om läs- och skrivstöd (LTH:s bibliotek i Lund)

Information om läs- och skrivstöd (LTH:s bibliotek i Helsingborg)

Campus HBG

Pedagogiskt stöd och kontaktuppgifter för dig som är student vid Campus HBG (Campus HBG:s webbsida)

Kontaktuppgifter

Christina Rowa
christina.rowa@stu.lu.se
046-222 70 50

Ida Jarbe Holmlund
Program: F, K, M, N. 
ida.jarbe_holmlund@stu.lu.se
046 222 49 29

Din digitala tenta

Stöd inför och under din digitala tenta.

Sidansvarig:  | 2020-11-11