2 december 2021

Från studentlivets sida vill vi uppmärksamma dig på alla möjligheter du har som student. I anslutning till Lunds universitet finns det en mängd olika studentorganisationer som drivs av studenter, för att studietiden ska bli så bra som möjligt för alla.

29 november 2021

Nobelpristagare, världsledande ex-perter och beslutsfattare diskuterar den ökande urbaniseringen och hur framtidens städer kommer att se ut och fungera.

26 november 2021

En klar majoritet av ingenjörsföretagen planerar att rekrytera fler ingenjörer 2022 än i år. Sex företag behöver anställa minst 1 000 ingenjörer. Datateknik, batteriteknik, kraftöverföring och samhällsbyggnad är några inriktningar som efterfrågas mycket.

12 november 2021

Varje termin arrangerar Studieverkstaden ett antal skrivträffar. Här kan du läsa mer om vad som erbjuds och hur du anmäler dig.

20 oktober 2021

Nu närmar vi oss den 1 november, det datum då undervisningen i största möjliga mån återgår till det normala. Här får du som är student information om vad det kommer att innebära.

8 september 2021

Genom LTH Online erbjuds du event med ett övergripande syfte att hålla dig motiverad, lära dig nya saker och inte minst erbjuda ett socialt sammanhang. Vår förhoppning är att de planerade aktiviteterna tillsammans ska ge dig stöd, lärdomar och ett socialt sammanhang som underlättar tillvaron.

20 augusti 2021

Jag vill hälsa er alla, nyantagna förstaårsstudenter och ni som är studenter på LTH sedan tidigare, välkomna till höstterminen 2021 på LTH!

1 juni 2021

Den 27 maj presenterade regeringen sin plan i fem steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin. En av rekommendationerna är att ta bort digital utbildning som utgångsläge för högre utbildning. Det innebär att utbildning på universitet och högskolor kommer att kunna hållas på plats från och med den 1 juni.

28 maj 2021

Vi ber er fortsatt studera hemifrån i den mån det går, studieplatser och datorsalar finns tillgängliga vid behov. Då studiecentrum kommer hållas stängt under sommaren på grund av renovering hänvisas LTHs studenter till andra studieplatser runt om på LTH.

10 maj 2021

Genom LTH Online kan du hitta spännande föreläsningar, plugga tillsammans med andra eller delta i en social aktivitet i slutet av veckan! Varje vecka erbjuder vi flera online-event inom olika teman.