17 september 2021

Kursanmälan är öppen mellan 13 och 28 september. Inför varje läsperiod anmäler du som LTH-student vilka kurser du har för avsikt att läsa i nästa läsperiod. Du anmäler dig oavsett om kurserna är obligatoriska eller valfria.

16 september 2021

Avdelningen Kommunikation och Samverkan söker en studentsamordnare och en koordinator för anställning på 20% vardera med sista ansökning den 1 oktober. Tjänsten som koordinator har huvudsaklig uppgift att koordinera besök av studenter på LTH. Tjänsten som samordnare handlar om att samordna LTH:s medverkan i mässor och event, digitalt som fysiskt. Merparten av arbetet sker på distans.

13 september 2021

Akademiska hus behöver laga asfalten vid bron som knyter ihop Mattehuset/Annexet och Studiecentrum/E-huset. Detta innebär att bron måste stängas av helt medan arbetet pågår. Gående och cyklister hänvisas runt sjöarna med hjälp av avspärrning och skyltar.

8 september 2021

Genom LTH Online erbjuds du event med ett övergripande syfte att hålla dig motiverad, lära dig nya saker och inte minst erbjuda ett socialt sammanhang. Vår förhoppning är att de planerade aktiviteterna tillsammans ska ge dig stöd, lärdomar och ett socialt sammanhang som underlättar tillvaron.

1 september 2021

Studenthälsan vid Lunds universitet erbjuder kurser till dig som student. Dessutom arrangerar de lunchföreläsningar med olika teman relaterade till studenthälsa.

25 augusti 2021

LTH:s bibliotek erbjuder lunchföreläsningar online i effektiv studieteknik. Under föreläsningarna får du hjälp att komma igång med pluggandet och tips och idéer för att göra det mer effektivt. Föreläsningarna hålls av bibliotekets språkpedagog via Zoom och du behöver inte anmäla dig på förhand för att delta.

20 augusti 2021

Jag vill hälsa er alla, nyantagna förstaårsstudenter och ni som är studenter på LTH sedan tidigare, välkomna till höstterminen 2021 på LTH!

16 juli 2021

Studie-och karriärvägledningen vid LTH vill gärna bjuda dig på en enkel lunch och samtidigt ge dig tips på sådant som hjälper till att underlätta pusslet med studier och barn.

1 juni 2021

Den 27 maj presenterade regeringen sin plan i fem steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin. En av rekommendationerna är att ta bort digital utbildning som utgångsläge för högre utbildning. Det innebär att utbildning på universitet och högskolor kommer att kunna hållas på plats från och med den 1 juni.

28 maj 2021

Vi ber er fortsatt studera hemifrån i den mån det går, studieplatser och datorsalar finns tillgängliga vid behov. Då studiecentrum kommer hållas stängt under sommaren på grund av renovering hänvisas LTHs studenter till andra studieplatser runt om på LTH.